Mart 2020 tarihinden önceleri Kampüs 365 uygulamaları daha çok uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılırken pandeminin başlaması ile oluşan konjonktür gereği artık tamamen örgün ve uzaktan eğitimlerin bir arada verildiği platformlar haline gelmiştir. Sürecin olağanüstü durumundan ötürü bu durumun çok hızlı şekilde gerçekleştiği görülmüştür. Süreç uygulamalar tarafında kullanımın, kullanıcı sayısının, kullanım senaryosunun ve ihtiyaçların bir anda on binlerce kat artmasına neden olmuştur. Sadece kullanıcı sayısında bile 2020 Mart ve 2020 Nisan aralığında artışın %90 seviyelerinde olduğu görülmüştür.

   Bu değerlerden bir anda bu kadar artması sonucunda ise Kampüs 365 uygulamaları tarafında birçok ihtiyaç hasıl olmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gereksinimlerin pandemi başlangıcından bugüne kadar giderilmiş ve organizasyonumuz tarafından alınan dersler ile yeni yol haritaları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güncellemeler ile birlikte tespit edilen hatalarda, uygulamanın performansında, genel kullanımında, sınav uygulamasında, senkronizasyon aracında,  geniş çaplı çalışmalar yapılarak stabilizasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılmış ve uygulamalar üzerinde yeni geliştirmeler yapılmıştır.

   Bu çalışmalar ile beraber pandemi boyunca yaşanılan tecrübeler ile birlikte Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğretimin önemi görülerek Kampüs 365 uygulamaları uzaktan Eğitim uygulamalarının ilerisine taşıyarak Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğrenimin beraber hibrit bir yapıda çalışmasını sağlayacak olan, ileride yeni ve geliştirilmiş uygulamaların yerini alacak olan Kampüs 365 (Eğitim 365 – Sınıf 365) ürünlerinin çalışmalarına başlanarak Eğitmen ve Öğrenci kullanıcıları için kullanıma sunulmuştur. Şu anda eski ve yeni uygulamalar aynı anda kullanılmaktadır. İleri tarihte yönetim paneli için gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanarak “ALMS” uygulamasından “Eğitim 365” uygulamasına “Perculus” uygulamasının “Sınıf 365” uygulamasına tamamen bir geçiş sağlanacaktır.

   Bu geçişler ile beraber uygulama mimarisinde, tasarımında, performansında ve kullanıcı deneyiminde daha modern teknolojiler ile ileriye dönük atılımların yapılması planlanmaktadır. Pandemi itibari ile mevcut sistemlerde belirtildiği gibi birçok düzenleme ve geliştirme gerçekleştirilmiştir. Bu notlar ayrıca belirtilmiş olup bununla beraber aşağıdaki alanlar için ana düzenlemeler gerçekleştirilmiş.

Uygulama Performansı ve Stabilizasyonu:
   Pandemi ile birlikte artan kullanım sayısına cevap verebilmek için gerekli sunucu konfigürasyonu gerçekleştirildi. Sistem işleyişin mimari yapısında performans amaçlı geliştirmeler yapıldı. Kod ve sorgu testleri yapılarak sistemi yavaşlatan veya çalışmasını engelleyen alanlar tespit edilerek iyileştirmeler yapıldı. Kapasite artırımına gidildi. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte performans sorunları giderilmiş olup yapılan yük testleri ile kapasitelerin arttığı görülmüştür.

Hataların Giderilmesi ve Geliştirmeler:
   Sistem kullanımın artması ile birlikte kullanım senaryoları da bununla beraber artmıştır. Bu durumda mevcut uygulamadaki hataların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerekli düzenlemeler yapılarak bu hatalar ve kullanım eksiklikleri giderilmiştir.

Sanal Sınıfın Geliştirilmesi:
   Fiziksel sınıfların sanala geçiş yapması ile birlikte tüm eğitim kurumlarının vaz geçilmez ihtiyacını Sınıf 365 (Perculus) karşıladı. Başlangıçta yüksek kullanımın pandemi nedeniyle olağan dışı olması nedeniyle sunucu ihtiyaçları karşılayamadığı noktalarda sunucu artırımlarına gidildi. Medya işleme ve tekrar sunma faaliyetleri artmasıyla birlikte işleyen mimaride geliştirmeler yapıldı. Kullanıcıların deneyimlerini aktarmasıyla birlikte ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sınıf 365 (Perculus) uygulamasında iyileştirmeler ve yeni özellikler geliştirilmiştir.

Sınav Uygulaması Geliştirmeleri:
   Eğitimin tamamen online ortama taşınması ile birlikte değerlendirmelerin tamamen online sınavlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekti. Bu nedenle sınav uygulaması için kullanım sayısı ve kullanım senaryoları maksimum seviyede çeşitlendi. Bu nedenle sınav uygulamasının önemi ve kullanımı kritik seviyede arttı. Bu süreçte sınav uygulaması çalışma yapısı üzerinde düzenlemeler yapılarak Eğitim 365 (ALMS) uygulama sunucuları haricinde çalışması sağlandı. Kod mimarisi ve yapısı değiştirilerek en baştan yazıldı. Böylece sınav uygulamasının performansı maksimum seviyede arttırıldı. Sadece 2021 Bahar Dönemi Final sınavlarında bile 2 milyon adetten fazla öğrencinin sınavları Eğitim 365 (ALMS) üzerinden sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Sınav uygulaması şu anda sorunsuz bir şekilde çalışmakta ve sınavlar gerçekleştirilebilmektedir.

Senkronizasyon Aracı Geliştirmeleri:
   Öğrenci Bilgi Sistemleri ve Eğitim 365 (ALMS) arasında veri akışını sağlamak için Senkronizasyon Aracı kullanılmaktadır. Pandemi dönemi ile birlikte bu aracın kullanımı diğer modüllerde olduğu gibi maksimum düzeyde artış göstermiş ve çekilen/işlenen veri sayısında onlarca kat artış gerçekleştirilmiştir. Bu artış nedeniyle performans ve kullanım sorunları ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenlemeler ile birlikte araç tasarımı değiştirilmiştir. Kod yapısında düzenlemeler yapılarak performans artışı gerçekleştirilmiştir. Senkronizasyon hataları, donmalar, yavaşlıklar, ders çoklanması vb. hatalar tamamen giderilmiştir. Şu anda araç sorunsuz bir şekilde herhangi bir performans sorunu yaşamadan çalışmakta ve veri akışı sağlanmaktadır.

Eğitim 365 Ürün Yöneticisi: Murat ORAK
İçerik ve Organizasyon Sorumlusu: Yunus YALIN

Güncelleme Başlıkları

 1. Google Analytics alanında bulunan hatalar giderildi.
 2. Öğrenci sistem giriş saatlerinde bulunan hata giderildi.
 3. Sorun bildir düğmesinde yaşanan sorun giderildi.
 4. Ayarları düzenleme alanının optimizasyonu.
 5. Güncelleme fonksiyonları optimizasyonu.
 6. Görüntüleme fonksiyonları optimizasyonu.
 7. Excel ile oluşturma alanları optimizasyonu.
 8. Bildirimden genel aktivite raporu indirmek için bildirime tıklandığında açılan açılır penceredeki linke tıklandığında dosyanın indirilememesi sorunu çözüldü.
 1. Kokpitten “Aktif Sınavlar” düğmesine tıkladıktan sonra canlı kullanıcı sayısına tıklandığında açılan sayfada grafiksel olarak kayma ve işlem düğmesine tıklandığında seçeneklerin tam olarak okunamaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi görüntüleniyor.
 1. Çevrim için kullanıcı optimizasyonu.
 1. Giriş sayfasında Kullanıcı Adı bölümün gizlenmesi sağlandı. Giriş/Çıkış Ayarları alanına Giriş Ekranında Kullanıcı Adını Gizle özelliği eklendi. Bu özellik evet olarak seçildiğinde giriş esnasında kullanıcı adı bölümüne girilen karakterler maskelenmiş olarak gözükecektir. Kullanıcı dilerse bu alanın yanında bulunan göz ikonuna basarak girdiği kullanıcı adını açık şekilde görüntüleyebilecektir.
 2. Öğrenci profil resminin değiştirilememesi sorunu çözüldü.
 3. Toplu kullanıcı ekleme excel dokümanında kurumun yeni tanımladığı roller yer almıyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi kurumun eklediği tüm roller toplu kullanıcı ekleme excel dokümanında yer alıyor.
 4. ALMS’ye excel ile çoklu kullanıcı eklenmeye çalışıldığında alınan hata ve çoklu kullanıcı eklenememe sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi ALMS’ye excel ile çoklu kullanıcı eklenebiliyor.
 5. Öğrencilerin ekranında sağ üstte bulunan neler oluyor bölümünde oluşturulan ödev aktiviteleri görüntülenmiyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrencilerin ekranında sağ üstte bulunan neler oluyor bölümünde eğitmenlerin oluşturduğu ödev aktiviteleri de görüntüleniyor.
 6. Kullanıcı düzenlemede rol silinmeme sorunu giderildi.
 7. Kullanıcılar sayfasından eğitmen ataması yapılırken yaşanan sorun giderildi.
 8. Kullanıcı oluşturma optimizasyonu.
 9. Sıkça Sorulan Sorular alanı optimizasyonu. 
 10. IOS cihazların belirli sürümlerinde yaşanan giriş (login) yapamama problemi ortadan kaldırıldı.
 11. Kullanıcı Düzenleme sayfasında işlem yapılırken gereksiz çıkan şifre düzenleme uyarıları kaldırıldı.
 12. Profil alanında öğrenci veya yönetici öğrencinin profil fotoğrafını kaldırmak ve yeni yüklemek istediğinde oluşan hata giderildi.
 13. Giriş (Login)ekranında Türkçe karakter sorunu çözüldü. Metin alanında Türkçe karakterli harfler kullanılamıyordu. Metin alanında Türkçe karakterli harflerinde kullanılması sağlandı.
 14. Excel ile kullanıcıyı derse atama sayfasında yaşanan sorun giderildi.
 15. Bildirim (zil) düğmesine tıklandığında en üstte yer alan “Son Teslim Tarihlerim” yazısı “Yaklaşan Aktiviteler” olarak güncellendi.
 1. Sayfa tasarım optimizasyonları.
 1. Yönetici kullanıcısının Simülasyondan Çıkma işlemi yaparken yaşadığı hata giderildi.
 2. Excel ile toplu kullanıcı ekleme esnasında yaşanan tırnak işareti (“) sorunu giderildi.
 3. Toplu kullanıcı ekleme sırasında kullanıcılara 2 adet mail gönderilme sorunu giderildi.
 4. Kullanıcılar sayfasında bulunan “Tam Veriyi İndir” seçeneği kaldırıldı. Böylece KVKK’na aykırı olabilecek durumların önüne geçildi.
 5. Kullanıcı ekleme, bölüm seçme ve sınav oturumlarında bulunan grafik hataları düzeltildi.
 6. Excel ile toplu kullanıcı eklenirken alınan hata çözüldü.
 7. Sisteme excel ile çoklu kullanıcı eklenirken, e-posta gönder işaretlendiğinde alınan hata ve e-posta gönderilmemesi sorunu çözüldü.
 1. Program (Bölüm) düzenleme sayfasında bulunan hatalar giderildi.
 2. Program alanının optimizasyonu.
 3. Program fonksiyonu optimizasyonu.
 1. Dönem modülü üzerinde optimizasyon sağlandı.
 2. Dönem alanının optimizasyonu.
 3. Dönem modülü optimizasyonu.
 1. Ana Ders (Ders Kataloğu) sayfasında Hızlı Arama bölümünde yaşanan karakter sorunu giderildi.
 2. Ana ders düzenleme sayfasında bulunan hatalar giderildi.
 3. Ana ders(Ders Kataloğu) alanının optimizasyonu.
 4. Ana ders fonksiyonu optimizasyonu.
 1. Arşivlenen Derslerde hafta modülünün altında yer alan aktivitelerin gösterilmesinde yaşanan sorun giderildi. Öğrencilerin tüm aktiviteleri sorunsuz olarak görmesi sağlandı.
 2. Dersler sayfasına “Çoklu Ders Ekle” alanı oluşturularak excel yardımıyla tek bir şablonda aynı anda 1000 adete kadar ders oluşturulması sağlandı. Böylece artık dersleri tek tek değil çoklu olarak oluşturabileceksiniz.
 3. Hızlı ve Detaylı Ders Arama alanında yer alan hatalar giderildi.
 4. Ders kontrol alanının optimizasyonu.
 5. Ders fonksiyonu optimizasyonu.
 6. Kokpit > Dersler bölümünde bulunan arama düğmelerinin çalışmaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi dersler bölümünde yer alana arama düğmeleri çalışıyor.
 1. Sanal Sınıf aktivitesinin raporlamasında aktiviteye giriş süresinde yaşanan hata giderildi.
 2. Genel aktivite raporu alırken yaşanan hata çözüldü.
 3. Sistem giriş raporunda dönem filtresi ile aramanın doğru çalışmaması sorunu çözüldü.
 4. İlerleme ve raporlama aracının optimizasyonu.
 5. Sanal sınıf ödeme raporunda yakın tarihli işlenen derslerin listelenmemesi sorunu çözüldü.
 6. Detaylı erişim süresi raporu alınacağı sırada program seçilmesine rağmen programa göre rapor oluşturulamaması sorunu çözüldü.
 7. Sınav soru raporunun boş gelmesi sorunu getirildi.
 8. Genel aktivite raporunda özel alanlar eklendikten sonra raporun inmemesi sorunu giderildi.
 9. Eğitmen portal raporu alındığında alınan raporun excel olarak indirilememesi sorunu çözüldü.
 10. Genel aktivite raporuna yeni alan eklenip rapor alındığında alınan raporun excel olarak indirilememesi sorunu çözüldü.
 11. Ders tabanlı sınıf raporunda tarih bilgisi seçip listelendikten sonra excel olarak indirildiğinde “Program ve Fakülte” bilgileri excel içerisinde yer almıyordu. Artık olması gerektiği gibi ders tabanlı sınıf raporunda tarih bilgisi seçip listelendikten sonra excel olarak indirildiğinde “Program ve Fakülte” bilgileri excel içerisinde yer alıyor.
 12. Aktif dönem öğrenci raporunda yer alan filtreler çalışmadığı için rapor alınamıyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi aktif dönem öğrenci raporunda yer alan filtreler doğru çalışıyor ve rapor alınabiliyor.
 13. Sisteme erişim süresi raporu veri getirmiyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sisteme erişim süresi raporu alınabiliyor.
 14. Aktif dönem öğrenci raporunda ne kadar öğrenci olursa olsun sadece on adet öğrenci listeleniyordu. Artık olması gerektiği gibi aktif dönem öğrenci raporunda ne kadar öğrenci varsa o kadar öğrenci listeleniyor.
 15. Şube listeleme raporunda bir öğrenci birden fazla kez listelenmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi bir öğrenci sadece bir kere listeleniyor.
 16. Aktivite ilerleme raporunda filtreler birbiri ile ilişki kurmadan bağımsız şekilde çalışıyordu. Bu sorun giderilerek kullanıcının oluşturduğu filtreler birbiri ile bağlantılı olarak çalışıyor ve talebe göre listeleniyor.
 17. Haftalık ilerleme raporu sisteme eklendi.
 18. E-Ders aktivitesi raporlama alanın optimizasyonu.
 19. Sanal sınıf aktivitesi raporlama alanın optimizasyonu.
 20. Genel aktivite raporu indirilirken alınan hata giderildi.
 21. İçerik raporuna hafta bilgisi eklendi. 
 22. Video aktivitesi raporlama alanın optimizasyonu.
 23. Aktivite raporunda öğrenci sayısı alanında eğitmen sayısı yazması sorunu giderildi.
 24. Sisteme Dinamik Raporlama alanı eklendi. Talep edilen raporlar her kuruma özel olarak hazırlanan alana eklenebilir ve böylece istendiği zaman rapor parametreleri değiştirilerek bu alandan alınabilir.
 25. Sınav aktivitesinin raporunda öğrencilerin cevap kağıtlarının indirilmesi sağlandı. Tüm Öğrenci Raporlarını İndir seçeneği kullanılarak raporlar Zip dosyası olarak indirilebilir.
 26. Sistem dili olarak İngilizce dili kullanıldığı sırada sanal sınıf raporları indirilirken alınan hata giderildi.
 27. Sana Sınıf Ödeme Raporunda verilerin çoklanma sorunu giderildi.
 28. Silinmiş bir Sanal Sınıf aktivitesinin Sanal Sınıf Tamamlama Raporu alanında gözükmesinin önüne geçildi.
 29. İçerik Raporu sayfasında yaşanan donma sorunu giderildi.
 30. Çoktan Çok Seçmeli soruların Öğrenci Hareketleri raporunda şifreli olarak gösterilmesi sorunu giderildi. Artık cevaplar direkt olarak şıkları ile gösterilecektir.
 31. İçerik Raporu sayfasında yaşanan donma sorunu giderildi.
 32. Sınav raporunda bulunan Not Ortalaması alanında yaşanan hesaplama sorunu giderildi.
 33. Eğitmenler aktivite raporlarını almak istediklerinde sadece içerisinde bulunduğu şubenin raporunu Gerçekleştirilen düzenleme ile rapor sayfalarına “Tüm Şubeler” düğmesi konuldu. Böylece eğitmenlerin tek seferde aktivite bazında eğitim verdikleri tüm şubeler için rapor indirebilmesi sağlandı.
 34. Sanal Sınıf aktivitesi raporunda Sanal Sınıf Raporu tablosunun açılmama sorunu giderildi.
 35. Öğrenci Detaylı Sınav Raporunda font eklenen soruların hatalı gösterilmesi sorunun önüne geçildi.
 36. Sanal Sınıf raporlarının ALMS tarafında görüntülenememe sorunun önüne geçildi.
 37. Sınav raporunda Öğrenci Cevap Kağıtlarının toplu olarak indirilmesinde yaşanan hata giderildi.
 38. Sınav raporunda “Hesaplanmayı Bekleyen Soru Sayısı” alanının “-“ ibaresi ile gösterilme sorunun önüne geçildi.
 39. Sanal sınıf aktivitelerinde eğitmenlerin bir şekilde atanma kaydı oluşmadığı takdirde Sanal Sınıf Ödeme Raporunda yapılan oturum görüntülenemiyordu. Bu hatanın önüne geçildi.
 40. Eşleştirme ve Sıralama tipindeki soruların rapor sayfasında hatalı gösterilmesinin önüne geçildi.
 1. Rol düzenleme bölümünde Görev Atama menüsünde yaşanan değer çoklama hatası giderildi.
 2. Rol ve yetkilendirme optimizasyonu.
 3. Program yöneticisi rolüne sahip bir kişinin sistemdeki tüm kullanıcıları görüntülemesinin önüne geçildi. Artık program yöneticisi rolüne sahip bir kullanıcı sadece kendi programına atanmış olan kullanıcıları görerek işlem yapabilecek.
 4. Rol fonksiyonu optimizasyonu.
 5. Kokpit ayarlarından rol silinmek istendiğinde role atanmış bir kullanıcı rolün silinmesini engeller, rolü neden silemediğini gösteren uyarı mesajı güncellendi.
 6. Standart roller arasına “Fakülte Yöneticisi” rolü eklendi.
 1. Dosyalarım alanının optimizasyonu.
 2. WEBM, Google/On2'VP8 Video (VP8), Vorbis Audio (vorb), TS, H264, ADTS, MKV, H264, AAC, M4V, H264, AAC medya dosyaları için yeni format destekleri eklendi. Artık uzantısı yazılı medya dosyalarını da sisteme ekleyebilirsiniz.
 1. Menüler ve Modüllerin düzenleme sonrasında kayıt edilme işleminde yaşanan hata giderildi.
 1. Sisteme Fransızca Dil seçeneği eklendi. Dil değiştirme alanından Fransızca seçilerek sistemin dili Fransızca olarak kullanılabilir.
 2. Çeviri alanının optimizasyonu.
 3. İngilizce dilini kullanan kullanıcıların sanal sınıf açarken yaşadığı zaman hatası giderildi.
 4. Çeviri alanının optimizasyonu.
 5. Dil ayarları optimizasyonu.
 6. Kullanıcı sistem dilini İngilizce olarak seçmesine rağmen sayfa değiştiğinde dil değişikliğinin gerçekleşmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği kullanıcı sisteme seçtiği dil ile devam edebiliyor.
 1. Sync aracında yenileme işlemi yapıldığında Öğretim Yılı alanının geçmiş yılda kalma sorunu giderildi.
 • Ön bellek optimizasyonu.
 1. Sistem günlükleri optimizasyonu.
 1. Sistem Hangfire durması sorunu giderildi.
 1. Organizasyon Şeması alanı optimizasyonu
 1. Tekrar izleme linklerini güncelleme optimizasyonu
 1. Toplu Sınav Ekleme işlemi sırasında yaşanan Türkçe ve özel karakter sorunu giderildi.
 2. Excel ile toplu sınav eklemede derse veya şubeye atalı tüm kullanıcıların sınava atanması sağlandı. Sınav ekleme şablonuna “Öğrenciler Otomatik Eklensin mi?” sütunu eklendi. Bu sütunun “1” olarak doldurulması durumunda tüm öğrenciler otomatik olarak sınava atanacaktır.
 3. Kokpit ekranına “Toplu Sınav Ekle” alanı konuldu. Bu sayfayı kullanarak artık sınav aktivitelerinizi Excel şablonu yardımıyla toplu olarak oluşturabilirsiniz. Düzenleme kriterleri belirlenip toplu olarak oluşan sınavların oturumları için ders sayfasından son düzenlemeleri yaparak yayına alabilirsiniz.
 1. Silinen aktivitenin geri getirilmesi arayüz üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Kokpit sayfasında bulunan Silinen aktiviteleri geri getir alanını kullanarak silinmiş aktiviteler geri getirilebilir.
 1. Hızlı aktivite ekleme aracı ile Perculus Plus üzerinden sanal sınıf oluşturulamaması sorunu çözüldü.
 2. Eğitmen hızlı aktivite ekle düğmesine tıklayıp kendi derslerini arama kısmına yazdığında derslerin listelenmemesi sorunu çözüldü.
 3. Eğitmenin hızlı aktivite ekleyememesi sorunu çözüldü.
 1. Ayarları düzenleme sayfasının optimizasyonu.
 2. Sistem ayarlarında “Öğrenci Profil Bilgilerini Düzenleyebilsin” ayarı “Hayır” olarak seçilmiş olmasına rağmen öğrencilerin profil bilgilerini düzenleyebilmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi “Öğrenci Profil Bilgilerini Düzenleyebilsin” ayarı “Hayır” olarak seçilmiş ise öğrenci bilgilerini güncelleyemiyor.
 1. Yetkili kişiler optimizasyonu.
 1. Web api optimizasyonu.
 1. Şifremi unuttum mailinde yaşanan hata giderildi.
 1. E-Devlet ile girişte kullanıcı seçimi yapılabilmesi sağlandı. Kimlik numarasının birden fazla kullanıcıya eklenebilmesi sağlandı. Böylece sistemde birden fazla kullanıcısı olan kişiler aynı kimlik numarasını tüm kullanıcıları için kullanabilecek. Sistemde E-Devlet entegrasyonu bulunması halinde giriş esnasında hangi kullanıcı ile devam edilmek istendiği sorulacak. Böylece kullanıcılar E-Devlet ile giriş yaptığında istediği profili ile devam edebilecek.  
 2. Ayarlardan şifre sıfırlama özelliği kapatılıp açılabiliyor. Ayar hayır olarak işaretlenmiş ise öğrenci şifre yenileme özelliğini kullanamıyor. Ayar evet olarak işaretlenmiş ise öğrenci şifre yenileme özelliğini kullanabiliyor.
 1. Giriş sayfası görünüm optimizasyonu.
 1. E-Posta ayarları optimizasyonu.
 1. SMS ayarları optimizasyonu.
 1. Sanal sınıf ayarları optimizasyonu.
 1. Sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin sertifikalarının oluşmaması sorunu giderildi.
 2. Sertifika modülü üzerinde optimizasyon sağlandı.
 1. Sosyal medya optimizasyonu.
 1. Şifremi unuttum özelliğinde kullanılan link alanında bulunan hatalar giderildi.
 2. Şifre politikası alanının optimizasyonu.
 3. Şifre politikası ve giriş protokolleri alanı optimizasyonu.
 1. Website adresleri optimizasyonu.
 1. Özel Alanlara eklenen alanların kullanıcılar tarafından düzenlenebilmesi sağlandı. Ayarlar kısmında bulunan Özel Alanlar bölümüne eklediğiniz alanlar kullanıcıların ekleme/düzenleme sayfasında gösterilmektedir. Bu alanı eklerken Profil Ekranında Düzenlenebilir Alan seçeneğini Evet olarak düzenlemeniz durumunda eklenen alan kullanıcıların Profil sayfasında Ek Bilgiler bölümünde çıkacaktır. Böylece kullanıcılar kendi bilgilerini de buradan güncelleyebilecekler.
 1. Dosya seçici optimizasyonu.
 1. Telegram uygulamasının entegrasyonu sırasında yaşanan hata giderildi.
 1. LTI alanının optimizasyonu.
 1. Sistem Ayarları bölümüne Eğitmen ve Öğrenci kullanıcıları için ayrı ayrı Kullanıcılarını Giriş Yaptıktan Sonra ALMS+'a Yönlendir ayarı konuldu. Böylece isteğe göre bu roldeki kullanıcılar login olduğunda direkt olarak ALMS+ tarafında login olabilecek.  
 2. Sistem ayarları alanına eklenen parametrik ayar ile Ödev aktivitesinde hafta seçeneğinin kaldırılması sağlandı.
 3. Sisteme yüklenebilecek video boyutunun sistem yöneticisi tarafından ayarlanabileceği ayar eklendi.
 4. Sistem yöneticisi tarafından video aktivitesi için yüklenecek video boyutunu en fazla 2 GB olacak şekilde farklı boyutlarda ayarlayabilmesi özelliği eklendi.
 5. Tüm Ayarlar > Sistem Ayarları > Öğretim Elemanlarının Sanal Sınıf Oluşturmalarını Sınırlandır. > Evet/Hayır özelliğinde eğitmenleri sanal sınıf oluşturmaları engellenemiyordu. Artık olması gerektiği gibi özellik doğru çalışarak eğitmenlerin sanal sınıf oluşturmaları engellenebiliyor.
 6. Ayarlar sayfasında "Öğretmen Şifre Değiştirebilmeli." ayarı açık olmasına rağmen eğitmenlerin şifrelerini değiştirememesi sorunu çözüldü.
 1. Sınav ayarları bölümünde bulunan “Sınav Duyurusu Metni” alanına metin editörü eklendi.
 2. Sınav Tahtasının yavaş çalışması veya cevap vermemesi sorunları giderildi.
 1. Sınav uygulamasında yer alan sınav listesine; ders ismine ek olarak aktivite isimleri de eklendi.
 2. Sınav uygulamasında “Sınavı Bitir” düğmesi son soruya alınarak diğer soruların görüntülendiği sayfalardan kaldırıldı. Böylece öğrencilerin sehven sınavları bitirmesinin önüne geçilerek sınavı bitirmeden önce öğrencilerin tüm soruları görmesi sağlandı.
 3. Öğrenci sayfasında sınavlarım sayfasına girişte hata sayfasına neden olan etmenler ortadan kaldırıldı.
 4. Sınav uygulamasına İngilizce dil desteği eklendi. Artık kullanıcılar ALMS uygulamasının içinden sınava giriş yaptığı takdirde sınav içerisinde de o dili kullanacak. Eğer kullanıcı sınava direkt olarak sınav uygulaması üzerinden giriş yaparsa login ekranında dil seçimi yapabilecek.
 5. Harici sınav uygulaması direkt olarak ALMS sistemi içine alındı. Böylece öğrencilerin ders listesinden sınav aktivitesine giriş yaptığında sınava geçebilmesi ve tekrar login olmasına gerek duymaması sağlandı.
 6. Sınav uygulamasında sınav linkinin başka kullanıcı tarafından açılabilmesi sorunu giderildi.
 1. Harici içerik sunucu ayarları optimizasyonu.
 1. Destek Talepleri sayfasında açık talep sayısını gösteren alandaki hata giderildi.
 2. Destek Merkezinde açık mesajlar düğmesine tıkladıktan sonra "Tüm Destek Talepleri" menüsüne tıklanmasına rağmen geçiş sağlanmaması sorunu çözüldü.
 3. Öğrenci şubesinde tanımlı olan hoca için iletişime geç düğmesine tıkladığında mesaj sayfası açıldıktan sonra kime alanının boş gelmesi sorunu çözüldü.
 4. Yardım masasında çok fazla talep olduğunda talep sayfaları arasında geçiş için ileri ve geri düğmelerinin çalışmaması sorunu çözüldü.
 5. Duyuruya eklenen resimlerin görülmemesi hatası giderildi.
 6. Duyuru alanının optimizasyonu.
 7. Oluşturulan duyurunun düzenlenememesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi oluşturulan duyurular sorunsuz düzenlenebiliyor.
 8. Öğrenci gerçekleştirdiği sınav için “Sorun Bildir” düğmesini kullanarak sorun bildirdiğinde yönetici ve eğitmene gönderilen mesajda yer alan “Öğrenci Sınav Raporuna Gidin” bağlantısına tıklandığında raporun görüntülenememesi sorunu çözüldü.
 9. Eğitmenler duyuru eklediklerinde aldıkları hata düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi eğitmenler hatasız duyuru ekleyebiliyor.
 10. Kokpit yardım masası bölümünde destek talep filtrelerinden birine tıkladıktan sonra tüm destek talepleri düğmesine tıklanamıyordu. Artık olması gerektiği gibi tüm destek taleplerine tıklanabiliyor.
 11. Mesajlar bölümünde silinen mesajlar çöp kutusuna taşınmıyordu. Artık olması gerektiği gibi mesajlar bölümünde silinen mesajlar çöp kutusuna taşınabiliyor.
 12. Oluşturulan duyurularda düzenleme yaptığımız sırada kime bölümüne eklenen muhataplar kaldırılamaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi kime bölümünde düzenleme yapılabiliyor.
 13. Forum alanının optimizasyonu.
 14. Kullanıcıların diğer kullanıcıların oluşturdukları yardım masası taleplerini görmesi engellendi.
 15. Destek merkezi bir mesaj açılınca sayfa yenileniyor ve üst kategoriye geçiliyordu. Artık olması gerektiği gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
 16. Grup alanın optimizasyonu.
 17. Öğrencinin eğitmene mesaj gönderememesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrenciler eğitmenlere mesaj gönderebiliyor.
 18. Duyuruya birden fazla dosya eklenmesine rağmen sadece bir tanesinin görüntülenmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi duyuruya eklenen tüm dosyalar görüntülenebiliyor.
 19. Mesaj sayfasında kime kısmındaki büyük küçük harf duyarlılığı kaldırıldı. Artık büyük ya da küçük harfe bakılmaksızın kişi arama işlemi gerçekleştiriliyor.
 20. Metin düzenleyicisinde yer alan dosya ekleme düğmesi düzenleyicinin altına eklendi.
 21. Grup fonksiyonu optimizasyonu.
 22. Forum modülü optimizasyonu.
 23. Duyuru bölümünde organizasyon seçilip fakültede yer alan tüm bölümlere duyuru gönderme özelliği eklendi.
 24. İletişim araçlarında yaşanan mesajlaşma hatası giderildi.
 25. Anket alanının optimizasyonu.
 26. Grup modülü optimizasyonu.
 27. Duyuru modülü optimizasyonu.
 28. Mesaj alanının optimizasyonu.
 29. Kullanıcının ders eğitmeni ile iletişime geçerken yaşadığı sorun giderildi.
 30. İletişim araçlarında yer alan mesajlar modülünde gelen bir mesajdan o mesajın hedef kitlesindeki diğer kullanıcıların bilgisine erişilebiliyordu. Gerekli düzenleme yapılarak bu açığın önüne geçildi.
 31. Yardım Masası alanında Açık Destek Talepleri sayısının yanlış gösterilmesi sorunu giderildi.
 32. Mesaj modülünde kişilerin kullanıcı adlarının görüntülenmesinin önüne geçildi. Böylece kullanıcı adı olarak T.C. kimlik numarası kullanan kurumların yaşadığı KVKK açığının önüne geçildi.
 33. Program bazında yapılan duyurularda hedef kitle bölümünde Program Yöneticileri de eklendi. Böylece duyuruların bu kullanıcılar tarafından da görülmesi sağlandı.
 34. Yardım masasında resim dosyalarının görüntülenememesi sorunu giderildi.
 35. Bir eğitmen birden fazla şubesi bulunan derste yalnızca bir şubeye duyuru yayınlamak istediğinde duyuru dersin tüm şubelerine gidiyordu. Gerekli düzenlemeler yapılarak hata giderildi.
 36. Yardım Masası modülünde optimizasyon sağlandı.
 37. Telegram modülü üzerinde optimizasyon sağlandı.
 38. Ders duyurularının girişte zorunlu olarak görüntülenememesi sorununun önüne geçildi.
 39. Öğrencinin tüm şubeye toplu olarak mesaj atabilmesinin önüne geçildi.
 1. Not Çizelgesinin excel formatında indirilememe sorunu çözüldü.
 2. Not Çizelgesi sayfasının optimizasyonu.
 3. Not çizelgesinde öğrencilerin notlarının 100’den fazla olabildiği sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrenci not çizelgesinde 100 notundan fazla not eklenemiyor.
 1. Şube Başlangıç ve Bitiş Tarihleri belirlense de bu tarihlerin herhangi bir işlevi olmuyordu. Öğrenciler ve eğitmenler tarih geçse de şubeyi görüntüleyebiliyordu. Hatanın önüne geçildi.
 2. Şube listeleme esnasında yaşanan sorun giderildi.
 3. Şube kontrol alanının optimizasyonu.
 4. Özet şube raporunda yer alan hata giderildi.
 5. Bir şubeye 7 adetten fazla eğitmen atalı olduğu takdirde eğitmen listeleme sayfasında scroll bar (kaydırma çubuğu) gözükmüyordu. Hata giderildi.
 6. Sistem ayarlarında “Şube ekranında filtreleme özelliği” açılınca, ilk 30 şube gösteriliyor ve arama özelliği ile şubelere aktivite ekleniyor. Fakat arama fonksiyonunda yaşanan sorundan dolayı tüm şubelere erişim sağlanamıyordu. Bu sorun düzeltilerek artık olması gerektiği gibi arama fonksiyonunu kullanarak tüm şubeler listeleniyor ve aktivitelere şube ekleme yapılabiliyor.
 7. Arayüz üzerinden şube taşıma işlemi yapılabilmesi sağlandı. Bir dersin altında bulunan şube veya şubeler başka bir dersin altına aktiviteler, öğrenciler ve aktivite ilerlemeleri ile taşınabilmektedir. Bunun için şubeleri taşınacak dersin “İşlem” menüsüne girerek “Şube Taşıma” seçeneği kullanılır. Gelen sayfada hangi şubelerin taşınacağı ve hangi derse taşınacağı seçilerek işlem tamamlanır.
 8. Şube fonksiyonu optimizasyonu.
 1. Takvim modülünde yaşanan optimizasyon problemleri giderildi.
 2. Takvimden sanal sınıf aktivitesine girilmek istendiğinde bağlantının üç farklı sekmede açılması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi takvimden sanal sınıf aktivitesine tıklandığında sadece bir sekmede açılıyor.
 1. Soru Bankası bölümünde içerisinde resim dosyası bulunan soruların ön izleme yapılamama sorunu giderildi.
 2. Soru eklemede konuyu çiftleme sorunu giderildi.
 3. Soru bankasına formüllü sorun eklenme çalışıldığında alınan hata çözüldü.
 4. Soru Bankası alanının optimizasyonu.
 5. Konu eklenen soruların hatalı kayıt edilme sorunu giderildi.
 6. Soru bankasında eğitmen eklediği soru için kim görebilir bölümünde eğitmen seçtikten sonra hem soruyu görmesine izin veren eğitmen hem de soruyu ekleyen eğitmen soruyu görüntüleyemiyordu. Artık olması gerektiği gibi soruyu ekleyen ve görüntülemesine izin verilen eğitmen soruyu görüntüleyebiliyor ve sınavlarına ekleyebiliyor.
 7. Soru bankasından derse soru eklendiğinde soru eklenen dersin eğitmeninin soruyu görüntüleyememesi sorunu çözüldü.
 8. Soru bankasına eklenen resimli soruların resimlerinin görünmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi eklenen resimli soruların resimleri sorunsuz görüntüleniyor.
 9. Sınav sorularına eklenen matematik sembollerinin görüntülenmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sınav sorularına eklenen matematik sembolleri görüntülenebiliyor.
 10. Eğitmen soru bankasında hiçbir filtre kullanmadan arama yaptığında sadece kendisinin eklediği sorular karşısına çıkıyor. Fakat tam veriyi indir düğmesine tıkladığında soru bankasındaki tüm sorular indiriliyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi tam veriyi indir düğmesine tıklandığında sadece eğitmeninin eklediği sorular indiriliyor.
 11. Soru raporundan soru cevap raporu aldığında, soru metni alanı boş geliyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi soru raporunda soru cevap raporu alındığında, soru metinleri ekleniyor ve görüntüleniyor.
 12. Soru bankasına ara yüzden soru eklerken, “Kaydet ve Yeni Oluştur” düğmesine tıklayınca, bir önceki eklenen sorunun doğru cevabı temizlenmiyor ve yeni soruda doğru cevap seçeneği olarak işaretli geliyordu. Artık olması gerektiği gibi “Kaydet ve Yeni Oluştur” düğmesine tıklandığında soru ekleme alanları tamamıyla temizlenerek gösteriliyor.
 13. Soru bankasına eklenen bazı soruların görünmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi soru bankasına eklenen bütün sorular yetki düzeyine göre görüntülenebiliyor.
 14. Soru bankasına eklenen soruya kim görebilir özelliği eklendi. Artık soru bankasına eklenen sorulara kim eklenebilir bölümünden diğer eğitmenler seçilerek diğer eğitmenlerinde soruyu görüp sınavlarına eklemeleri sağlandı.
 15. Eğitmenler soru bankasına kendi ekledikleri soruları toplu olarak indirebilmesi özelliği eklendi.
 16. Soru bankasında yer alan Anahtar Kelime, Konu vb. fonksiyonlarının optimizasyonu. 
 17. Soru bankası sayfasında soru ekleme işlemi sırasında ana ders ve ders alanında görünen ders sayısı eğitmenin ders sayısından az olacak şekildi görünüyordu. Artık eğitmenin tüm dersleri sıralanacak şekilde güncellendi.
 18. Soru bankası içerisinde bulunan metin editöründe yer alan dosya ekleme düğmesi kaldırıldı. Artık dosya ekleme düğmesi editörün dışında yer alıyor.
 19. Soru bankasında listelenen soruların sütunlarından birinde yer alan “Cevaplanma Adedi” sütunu “Sorulma Adedi” olarak güncellendi.
 20. Anahtar kelimeler alanının optimizasyonu.
 21. Çoktan çok seçmeli ve sıralama sorularının raporlarında yer alan hata düzeltildi.
 22. Çoktan Çok Seçmeli soru tipi kullanılan sınavlarda öğrenci sınav esnasında Sınavı Bitir düğmesini kullanmadan sınavdan çıkış yaptığı takdirde soru işaretleme kayıt işlemi başarılı olmuyordu. Düzenleme yapılarak hata giderildi.
 23. Eşleştirme sorularına eklenen cevap metinlerinde boşluk ve büyük-küçük harf karakterlerine kontrol koyuldu. Böylece soruya aynı seçeneğin eklenmesi riskinin önüne geçildi.
 24. Eşleştirme tipindeki soruların sınavda seçenekleri karıştırıldığı takdirde öğrenci cevabı ve sınavı hesaplaması doğru olmasına rağmen soru bazında yanlış gösterilme sorunu giderildi.
 25. Yönetici tarafında takvim aktivitesi açılmama sorunun önüne geçildi.
 26. Eşleştirme soruları sisteme eklenirken cevapları aynı seçilerek yanlış şekilde eklendiği takdirde sınav hesaplamada hatalar meydana geliyordu. Bu durum engellenerek hata giderildi.
 1. Şifremi Unuttum sayfasına login captcha geliştirmesi yapıldı.
 2. Giriş Sayfasında Captcha geliştirmesi yapıldı. Ayarlar bölümünde yer alan Giriş/Çıkış Ayarları bölümünde yer alan Girişte Captcha Kullan özelliğini aktif hale getirerek kullandığınız Captcha bilgilerini buraya ekleyerek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Captcha bilgilerinizi hızlıca oluşturabilmek için Sık Sorulan Sorular alanını kullanabilirsiniz.
 3. C. kimlik numaralarının perdelenmesi ile KVKK’na uygun olarak T.C. kimlik numarasının sistemin belirli alanlarında diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmemesi sağlandı. Kimlik numaraları artık sistemde *******1234 şeklinde sadece son 4 hanesi görülecek. Eğer bir kullanıcının kimlik numarası düzenlenmek istenirse kullanıcı düzenleme sayfasında Kimlik No. Göster düğmesi kullanılarak görüntüleme ve değişiklik yapılabilecek. Bu alanda yapılan tüm işlemler veri tabanımıza kaydolacak.
 4. Profil sayfasında istek sahteciliği zafiyeti giderildi.
 5. Sistemdeki diğer yöneticileri düzenleyebilmek ve sistemle ilgili gerçekleştirilebilecek tüm işlemler için Süper Admin kullanıcısı oluşturuldu. Süper admin olmasını istediğiniz kullanıcı için destek ekibimize talep oluşturabilirsiniz. Veri tabanından verilecek yetki ile sistemi güvenli şekilde yönetebileceğiniz süper admin kullanıcınız oluşturulacaktır. 
 6. Yönetici kullanıcılarının, kendi ve diğer yönetici kullanıcı bilgilerini düzenleme yapabilmesi engellendi. Böylece ALMS sisteminde herhangi bir yönetici kullanıcısının şifresinin açığa çıkması durumunda diğer yönetici kullanıcılarını da yönetebilme riski ortadan kaldırıldı.
 1. Ders Tamamlama Yüzdesi alanında yaşanan hesaplama sorunu giderildi.
 2. Aktivite görüntülemede yaşanan hata giderildi.
 3. Arşivlenen derslerde ödev dokümanlarının görünmeme sorunu giderildi.
 4. Ders sorumlusu atama sorunu giderildi.
 5. Derslerim bölümü liste biçiminde görüntülendiğinde ders adının sağ üstünde “Hızlı Aktivite Ekle” düğmesi görünürken, katalog ve kart görünümlerinde “Hızlı Aktivite Ekle” düğmesinin görünmemesi sorunu çözüldü.
 6. Derse öğrenci olarak eklenen eğitmen dersin eğitmenlerini göremiyordu. Artık olması gerektiği gibi derslere öğrenci olarak eklenen eğitmenler eklendiği dersin eğitmenlerini görebiliyor.
 7. Pasife alınan dersler için oluşturulmuş Soruların görüntülenememesi problemi giderildi. Böylece eğitmenler daha önceki dönemlerde ekledikleri soruları görüntüleyebilecek ve kullanabileceklerdir.
 8. Eğitmenlerin ve öğrencilerin geçmiş dönem derslerine Derslerim sayfasında bulunan Arşivlenen Dersleri Göster düğmesi ile dönem başlıkları ile beraber ulaşabilmesi sağlandı. Kullanıcılar bu derslerde sadece geçmiş aktiviteleri görüntüleyebileceklerdir. Öğrenciler derslerde bulunan aktivitelere katıldıklarında ilerlemeleri raporlara yansımayacaktır. Böylece geçmişe dönük olarak raporlama yapılabilecektir. İstenirse eğitmen kullanıcıların bu derslerde aktivite ekleme, düzenleme ve silme gibi yetkileri Sistem Ayarlarında bulunan Eğitmen Geçmiş Dönem Derslerinde Aktivite Düzenleyemesin ayarı ile sınırlandırılabilecektir.
 9. Ders sorumlusunun tüm şubeleri görememe sorunun önüne geçildi.
 10. Kullanıcının atalı olduğu derste bir sınava atanmaması durumunda ders sayfasının yüklemede kalması sorunun önüne geçildi.
 11. Program yöneticisi yetkili olmadığı dersleri görebiliyordu. Artık olması gerektiği gibi program yöneticisi yetkili olmadığı dersleri göremiyor.
 • Kopyalanan Video aktivitelerinin hedef derste açılmama sorunu giderildi.
 • Aktivite ekleme ve düzenleme alanın optimizasyonu.
 • E-Ders aktivitelerinin bir dersten başka bir derse kopyalanması esnasında oluşan hataların önüne geçildi.
 • Aktivite oluşturulurken eğitmenin atalı olduğu bütün şubelerin görüntülenmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi aktivite oluşturulurken bütün şubeler sorunsuz bir şekilde listeleniyor.
 • Öğrencinin kayıtlı olmadığı dersin aktivitesine ait son teslim tarihi mailinin kullanıcıya gitmesi sorunu çözüldü.
 • Aktivite ekleme sayfasında şube seçimi sırasında "Tümünü Seç" düğmesi çalışmıyordu. Artık olması gerektiği gibi "Tümünü Seç" düğmesi tüm şubeleri seçiyor.
 • Aktivite oluşturulurken şube seçim bölümünde şubeler arasında arama yapıp bulunan şubelerin tümünü seçmek için tümünü seç düğmesine tıklandığında arama yapılan şubelerin dışında kalan diğer tüm şubelerin de seçilmesi sorunu çözüldü.
 • Aktivite kopyalanacağı sırada aktivitenin kopyalanacağı ders seçilmesi için arama kutucuğuna yazılan yazının çalışıp arama işleminin gerçekleşmemesi sorunu çözüldü.
 • Aktivitelere eklenen başka bir aktiviteyi bitirdikten belli bir saat sonra yeni aktivitenin görüntülenmesini sağlayan özelliğin çalışmaması sorunu çözüldü.
 • Aktivite işlem menüsündeki boş gelen madde kaldırıldı.
 • Aktivite düzenleme alanı optimizasyonu.
 • Aktivite ekleneceği sırada eklenmek istenen doküman, video ve diğer dosyalar yüklenmeden kaydet düğmesine tıklandığında dosyalar yüklenmeden aktivite oluşturuluyordu. Bu sorun düzeltilerek artık olması gerektiğin gibi aktivite oluşturulurken dosya yükleniyorsa kaydet düğmesi pasif oluyor ve dosyalar yüklendikten sonra aktif olup tıklanabiliyor.
 • Aktivite oluşturulurken arşivden dosya seç özelliği ile arşivden dosya eklenmek istendiğinde listelenen dosyalar arasında video dosyaları listelenmiyordu. Bu sorun düzeltilerek artık olması gerektiği gibi aktivite oluşturulurken arşivden dosya seç özelliği ile arşivden dosya eklenmek istendiğinde listelenen dosyalar arasında video dosyaları da listeleniyor.
 • Aktivite raporları optimizasyonu.
 • Program yöneticisi yönetici olduğu derslerdeki aktiviteleri kopyalayamıyordu. Artık program yöneticisi sadece yönetici olduğu derslerdeki aktiviteleri kopyalayabiliyor.
 • Aktivite kopyalama ekranında hepsini seç düğmesi eklendi.
 • Aktivite adlarının üzerine gelindiğinde çıkan küçük bilgi kutusunda aktiviteyi oluşturan kişini kullanıcı adı gösteriliyor.
 • Aktivite ekleme sayfasında şube seçimi sırasında “Tümünü Seç” düğmesi çalışmıyordu. Artık olması gerektiği gibi “Tümünü Seç” düğmesi tüm şubeleri seçiyor.
 • Aktivite kopyalama alanı optimizasyonu.
 • E-Ders aktivitesinin bir dersten başka bir derse kopyalanması sırasında oluşan hatalar çözüldü.
 • Aktivite kopyalamada kopyalanacak aktivitenin haftası hangi hafta ise ön ayarlı olarak o hafta için kopyalanacak şekilde güncellendi. İstenirse hafta seçimi yapılabilir.
 • Bir dersten diğer derse aktivite kopyalama işlemi yaparken hedef ders seçme alanında ders arama işleminde yaşanan hata çözüldü.
 • Aktivite Kopyalama işlemi sırasında yükleme ekranında kalma sorunu giderildi.
 • Aktiviteye Arşivden Seç yöntemi ile eklenen dosyaların görüntüleme problemleri giderildi.
 • Arşivden Seç özelliği kullanılarak oluşturulmuş Doküman aktivitelerinin kopyalanmasında dosyaya ulaşılamama sorunu giderildi.
 • Arşivden seçme ile dosya yüklenmiş bir aktivitenin kopyalandıktan sonra dosyasının açılmama sorunu giderildi.
 • Eğitmenin kopyaladığı aktivitenin yeni derste genel aktivite olarak açılması ve bu nedenle eğitmenin o aktiviteyi düzenleyememesi sorunu giderildi. Artık eğitmen tarafından kopyalanan aktivite yeni derste sadece eğitmenin atalı olduğu şubelerin aktivitesi olarak görülmektedir.
 • Bir dersten diğer bir derse aktivite kopyalama işlemi sırasında kopyalama seçeneklerine aktivite dosyalarının sadece dosya yolunun alınması eklendi. Böylece istenirse (Kopyalama işlemi sırasında Dosya Yolunu Al seçilerek) aktiviteler kopyalanırken içerisinde bulunan dosyalar kopyalanmayıp sadece bulundukları adres kopyalanacaktır. Böylece sistem üzerinde dosyalar çoklanmayıp sunucu depolama alanlarında avantaj sağlanacaktır.
 • Aktivite oluştururken dosya alanında arşivden seçme hatası giderildi.
 • Kopyalanan video aktivitelerinin açılmama sorunu giderildi.
 • Aktivite ekleme ve güncelleme metotlarında optimizasyon sağlandı.
 • Aktivite kopyalama özelliğinde optimizasyon sağlandı.
 1. Ödev aktivitesinde görüntüleme/dosya yükleme panelinde ödev dosyasının görüntülenmesinde yaşanan sorunlar giderildi.
 2. Ödev aktivisini tamamlayan öğrenci sayısı ödevini silen öğrenci nedeni ile yanlış gösterilmesi sorunu çözüldü.
 3. Ödev aktivitesinde öğrencinin yüklediği ödev dokümanı (PDF) indirildiğinde dokümanın son sayfasının gelmemesi sorunu çözüldü.
 4. Ödev yükleme sırasında ödev dosyası seçilmesine rağmen lütfen bir dosya seçin hatasının gelmesi sorunu düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi ödev yükleme sırasında seçilen dosya hata alınmadan sorunsuz yüklenebiliyor.
 5. Ödev aktivitesi raporunda sadece ödev yükleme tarihi geçtikten sonra ödev yükleyen kullanıcıların yüklenmesi sorunu çözüldü.
 6. Ödev aktivitesinde öğrenci eklediği ödevi silse bile öğrencinin aktivitesi tamamlanmış gibi görünmesi sorunu çözüldü.
 7. Ödev aktivitesinde eğitmenin not verdiği ödevi öğrenci silerse öğrenciye eğitmen tarafından verilen notun silinmemesi sorunu çözüldü.
 8. Ödev aktivitesinde eğitmen tarafından ödevini yükleyen öğrencilerin listesini excel olarak indirilmeye çalışıldığında yaşanan hata çözüldü.
 9. Ödev aktivitesi raporunda yer alan öğrenci ödev yükleme tarihleri ile raporun excel olarak indirildiğinde ödev yüklenme tarihlerinin uyuşmaması sorunu çözüldü.
 10. Ödev aktivitesinde ödev yüklerken ödevin yüklenmemesi sorunu çözüldü.
 11. Ödev yüklemeyen öğrenci listesinde yükleyen öğrencilerinde görüntülenmesi sorunu giderildi.
 12. Ödev aktivitesinde yüklediği ödevi silen öğrenci hala ödev yüklemiş gibi ödev yükleyen öğrenciler arasında listelenmesi sorunu çözüldü.
 13. Ödev aktivitesinde öğrenci yüklediği ödevi silmesine rağmen öğrencinin ders sayfasında ödev yüklenmiş gibi görünmesi sorunu çözüldü.
 14. Eğitmenin ders sayfasında ödev aktivitesine ödev yükleyen öğrencilerin sayısının görünmemesi sorunu çözüldü.
 15. Ödev notlandırma sayfasındaki ödev yükleyenleri indirmede raporun boş gelmesi hatası giderildi.
 16. Ödev aktivitesinde öğrencilerin daha rahat ve anlaşılır bir şekilde ödev yükleyebilmesi için ödev yükleme düğmesi kaldırıldı. Bunun Yerine “Dosya Seç” ve Ödev Yükle” düğmeleri eklendi.
 17. Ödev raporunda aktivite tamamlama uyarısında yaşanan hata giderildi.
 18. Ödev aktivitesi oluşturulacağı sırada ödev yükleme sayısı varsayılan olarak 1 (Bir) gelecek şekilde güncellendi.
 19. Ödev aktivitesinin optimizasyonu.
 20. Ödevini yükleyip sonrasında silen öğrencinin durumunun değişmemesi sorunu giderildi.
 21. Ödev notlandırma alanında puan olarak “100” değerinden fazla verilmesi engellendi.
 22. Ödev aktivitesine “Başlangıç Tarihi ve Saati” eklendi. Öğrencilerin böylece aktiviteyi görebilmesi ve belirli saat aralığında dosya yüklemesi yapabilmesi sağlandı.
 23. Ödev aktivitesinin oluşturulması esnasında “Zamanlama” parametresinin “Bir tarih aralığında görüntüle” özelliği kullanılsa dahi öğrenci mobil uygulamada ödev yayınlandığı gibi aktiviteyi görüyordu. Hata giderildi.
 24. Ödev aktivitesinin oluşturulması sırasında “Tarihinden sonra gösterme” parametresine saat değeri girilmediğinde oluşan hata giderildi. Artık bu değer girilmediğinde kullanıcıya uyarı verilerek hangi değerin eksik girildiği gösterilecek.
 25. Ödev yükleme tarihinden önce öğrencinin ödev dosyasını indirebilmesinin önüne geçildi.
 26. Ödev aktivitesi görüntüleme ve ödev yükleme panelinde aktivite tarihi geçtiğinde dosya görüntüleyememe sorunu giderildi. Böylece ödev dosyaları; eğitmenler tarafından sürekli olarak, öğrenciler tarafından ise görüntüleme tarihleri geldiği andan itibaren görüntülenebilmektedir.
 27. Ödev aktivitesi paneli üzerinden eğitmenin Notlandırma sayfasına gidememe sorunu giderildi.
 28. Ödev aktivitesinde Yükleme Sayısı/Öğrenci Sayısı alanlarındaki tutarsızlık giderildi. Ders sayfasında bu alanların doğru şekilde gelmesi sağlandı.
 29. Ödev aktivitesinde bir öğrenciye birden fazla dosya yükleme hakkı verilip öğrenci ödeve birden fazla dosya yüklediği takdirde Toplu Ödev İndirme işleminde öğrencinin son yüklediği ödev inmesi gerekirken ilk yüklediği ödev indiriliyordu. Gerekli düzenlemeler yapılarak hatanın önüne geçildi.
 30. Ödev aktivitesinde öğrencilerin yüklediği ödev dosyalarının toplu şekilde indirilmesine imkan sağlayan “Tümünü İndir” özelliğinde yaşanan hata giderildi.
 1. Doküman aktivitesi optimizasyonu.
 1. Forum aktivitesine ilk giriş ve son giriş tarih ve saati eklendi. Foruma ilk giriş yapıldığında forum tamamlanmış oluyor. Tamamlama tarihi ilk giriş tarihidir.
 1. Daha önce herhangi bir hafta içerisinde oluşturulmuş bir Video aktivitesinin 0. Haftaya düşme sorunu giderildi.
 2. Video aktivitesi oluşturma ve raporlama alanın optimizasyonu.
 3. Video aktivitesinin düzenleme sayfasında hafta bilgisinin silinmesi ve bu nedenle aktivitenin 0. Haftaya atanması sorunu giderildi.
 4. Video aktivitesine akıllı soru ekleme özelliğinin çalışmaması sorunu çözüldü.
 5. Video aktivitesinde optimizasyon sağlandı.
 6. Youtube’dan link olarak eklenen video aktivitesinin ilerleme durumunun kaydedilmemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi Youtube üzerinden eklenen videoların ilerleme durumları sorunsuz bir şekilde kaydediliyor.
 7. Video aktivitelerinde içeriğin oynatılması için kullanıcıya izleme bağlantı (url) adresi verilmektedir. Eğer bir kullanıcı bu içeriği daha önceden izlemiş ve izleme bağlantı (url) adresinde sonradan değişiklik gerçekleşmiş ise içeriğe tekrar ulaşmak istediğinde hatalı bağlantı (url) kullanıcının bilgisayar önbelleğinden geldiği için video içeriğine ulaşamıyordu. Video izleme bağlantı (url) adresi önbellek kayıtlarından çıkarılarak sorun çözülmüştür.
 8. Video aktivitesinde Arşivden Seçme ve İçine Göm seçeneklerinde yer alan hata düzeltildi.
 • Tamamlanmış Sanal Sınıf aktiviteleri düzenlenmek istendiğinde yeni Sanal Sınıf ekleme sayfasının açılmaması sağlandı. Böylece aktivitelerin sorunsuz şekilde düzenlenebilmesi sağlandı.
 • Sanal sınıf bitirme kriteri ”Canlı veya Arşiv Katılımı” olarak belirlendiğinde öğrencide aktivitenin “Tamamlandı” olarak görülmemesi sorunu düzeltildi.
 • Sanal sınıf aktivite raporu excel olarak indirildiğinde kullanıcıların ad ve soyadlarının listelenmemesi sorunu çözüldü.
 • Gerçekleşip tekrar izlemesi oluşan sanal sınıf aktivitesini düzenleme sırasında bitirme kriterini canlı katılımdan canlı veya arşiv katılım olarak düzenleyip kaydettiğimizde oluşan hata çözüldü.
 • Sanal sınıf aktivitesi oluşturulacağı sırada kaydet düğmesine art arda basılması sonucu birden fazla sanal sınıf aktivitesinin oluşturulması sorunu çözüldü.
 • Sanal sınıf hazırlık süresinin işlenmiş ders zamanı olarak kaydedilmesi sorunu düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi hazırlık süresi ders zamanından sayılmıyor.
 • Sanal sınıf aktivite düzenleme esnasında bitirme kriteri ve tekrar yayınlama özelliklerinde değişiklik yapıldıktan sonra sanal sınıfın süresinin değişmesi sorunu çözüldü.
 • Eğitmen Perculus sanal sınıfı hazırlı süresinde başlatsa bile hazırlı süresi dolmadan öğrenciler derse giremiyordu. Artık olması gerektiği gibi dersin başlama süresi olan hazırlı süresinden itibaren tüm öğrenciler sanal sınıfa giriş yapabiliyor.
 • Sanal sınıf raporuna canlı katılım süresi ve oranı eklendi.
 • Sanal sınıf aktivitesi hazırlık süresi 0 (Sıfır) olarak ayarlanamıyordu. Artık hazırlık süresi 0 (Sıfır) olarak ayarlanabiliyor.
 • Sanal sınıf aktivitesi oluşturulurken şimdiki tarih ve saatten öncesine oturum açılmak istendiğinde alınan hata düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi geçmiş tarihte sanal sınıf aktivitesi oluşturulmak istendiğinde “Başlama zamanı, şimdiki zamandan önceki bir zaman olamaz.” hata mesajı gösteriliyor.
 • Sanal sınıf aktivitesinin görüntülenme ve gizlenme tarihi yanlış girilip alınan hata mesajından sonra sanal sınıf başlama saatinin değişmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi görüntülenme ve gizlenme tarihi yanlış girilip alınan hata mesajından sonra sanal sınıfın saati değişmiyor.
 • ALMS’de sanal sınıf oluşturulacağı sırada eklenebilecek dosya boyutu 40 MB olarak güncellendi.
 • Sanal sınıf aktivitesi oluşturma ve raporlama alanın optimizasyonu.
 • Sanal sınıf aktivitesinin oluşturulması sırasında Sanal Sınıf Tipi alanında görüntülenen Perculus V2 seçeneği sistemden kaldırıldı.
 • Daha önce oluşturulan bir sanal sınıf düzenlenerek kaydedilmek istendiğinde yeni aktivite oluşturma sayfasına yönleniyordu. Hatanın önüne geçilerek aktivitenin düzenlenmesi sağlandı.
 • Sanal Sınıf aktivitesi oluştururken eklenen dosyaların Perculus tarafında görülmeme sorunu giderildi.
 • Sanal Sınıf aktivitesinde hafta bilgisi silinme sorunu giderildi.
 • Sanal Sınıf aktivitesi düzenleme sayfasında hafta bilgisinin silinmesi hatası giderildi.
 • Sanal sınıf aktivitesinde optimizasyon sağlandı.
 • Öğrencilerin sanal sınıf aktivitelerini tekrar hesaplatma sorunu giderildi.
 • Yaklaşan Aktivitelerim alanında Sanal Sınıf aktivitesinin gelmemesi sorunun önüne geçildi.
 • Sanal sınıf aktivitesi oluşturulurken eklenen dosyanın Perculus tarafında görüntülenememe sorunu giderildi.
 1. Sınav modülünde Listede Notlandır alanında yer alan gözükmeyen karakter sorunu giderildi.
 2. Sınav düzenleme işlemi sonrası kayıtta yaşanan hata giderildi.
 3. Sınav girişleri; sınav başlamadan önce ana sayfadaki sınav giriş bağlantıları gelmeyecek ve sınav onay ekranına giriş sadece sınav başladığında sağlanacak şekilde güncellendi.
 4. Sınav aktivitesi açık uçlu soruların notlandırılmak istendiği sırada açık uçlu soruların cevaplarının gelmemesi sorunu çözüldü.
 5. Uzun tarihli sınav aktivitelerinin yaklaşan sınav aktivitelerine eklenmemesi sorunu çözüldü.
 6. Öğrencide gözüken sınav aktivitesi gizlendiği zaman öğrenci dersleri arasında gizli aktivite olarak görünmesi sorunu çözüldü.
 7. Sınav aktivitesine zorluk derecesine göre soru ekleneceği sırada eklenen soruların puanlamasının hatalı oluşması sorunu çözüldü.
 8. Sınav aktivitesi oluşturup yayınlanmadığında öğrencide gizli aktivite olarak görünüp öğrencinin diğer aktivitelerininde gizlenmesine neden olan hata çözüldü.
 9. Hafta seçilerek açılan sınav aktivitesinin birden fazla kez oluşturulması sorunu çözüldü.
 10. Sınavların ön izlenememesi sorunu çözüldü.
 11. Sınav aktivitesine soru eklenmesi için ana dersin veya dersin soru bankasındaki soruların listelenmemesi sorunu çözüldü.
 12. Sınav aktivitesi çoktan seçmeli sorularda ilk seçimi yaptıktan sonra sorunun rengi maviye dönüyor ve ikinci seçim yapılacağı sırada internet kesilirse işaretleme yapıldığı sırada sorunun sarıya dönmemesi sorunu çözüldü.
 13. Sınav aktivitesi sınavı bitir ve hata uyarılarının görüntülenememesi sorunu çözüldü.
 14. Sınav aktivitesi işaretlenen çoktan seçmeli soru şıklarının sayfa yenilendiğinde işaretlemenin kaldırılması sorunu çözüldü.
 15. Sınav sorularının yapıldığını veya boş bırakıldığını belirten renklendirmelerin doğru çalışmaması sorunu çözüldü.
 16. Sınav aktivitesi soru cevaplarında yaşanan karışıklık düzeltildi.
 17. Sınav kaydının oluşturulması işleminin internet hızından kaynaklı yarıda kalması sorunu çözüldü.
 18. Sınav aktivitesinde açık uçlu sorular boş bırakılıp sınav bitirildikten sonra sınav raporu alınmak istendiğinde alınan hata çözüldü.
 19. Sınav aktivitesi açık uçlu sorusu yanıtlandıktan sonra boşluğa tıklamadan sınavı bitir düğmesine tıklandığında sorunun boş kaydedilmesi sorunu çözüldü.
 20. Sınav aktivitesinde sınavın gerçekleştiği sırada elektriklerin kesilmesi sonucu elektrik kesilmeden önceki soruların boş olarak oluşturulması sorunu çözüldü.
 21. Sınav aktivitesi soru raporunca cevap doğru olmasına rağmen kırmızı olarak işaretlenmesi sorunu çözüldü.
 22. Sınav aktivitesinde açık uçlu sorularda öğrencinin yazısının bağlantı (URL - Link) olarak görünmesi sorunu çözüldü.
 23. Sınav ön atamasının zamana aşımına uğraması sorunu çözüldü.
 24. Sınavın süresini 10 dakika geri alındığında sınav süresinin 10 dakika uzaması sorunu çözüldü.
 25. Öğrenci sınav raporunda sınav notunun yanlış hesaplanması sorunu çözüldü.
 26. Sınav aktivitesinde açık uçlu soru yanıtlarının tamamının görüntülenememesi sorunu çözüldü.
 27. Sınava eklenen soruların yazı karakterlerinin yanlış gözükmesi sorunu çözüldü.
 28. Sınav aktivitesi matematik formüllerinin düzgün görünmemesi sorunu çözüldü.
 29. Sınav aktivitesi eşleştirme soruları işaretlenip daha sonrasında işaretlemeler kaldırılıp boş bırakılıp sınav bitirildikten sonra sınav raporunun alınamaması sorunu çözüldü.
 30. Sınav aktivitesinde açık uçlu soruların yanıtlanmadan yanıtlanmış gibi işaretlenmesi sorunu çözüldü.
 31. Sınav aktivitesinde soru boş bırakıldığında alınan hata düzeltildi.
 32. Sınav aktivitesinde internet kesildiğinde işaretlenen soruların sarı olarak işaretlenmemesi sorunu çözüldü.
 33. Sınav aktivitesinde eşleştirme sorularında tüm eşleştirmeler yapılmadıysa sorunun kaydedilmemesi sorunu çözüldü.
 34. Sınav aktivitesinde eşleştirme soruları boş bırakılmasına rağmen soru yanıtlanmış gibi mavi renkli olarak gösterilmesi sorunu çözüldü.
 35. Sınav sonucunu excel olarak indirildiğinde bazı noktalama işaretlerinin düzgün gözükmemesi sorunu çözüldü.
 36. Sınav raporunda tarih aralığına göre yapılan filtrelemenin hatalı tarih aralığını getirmesi sorunu çözüldü.
 37. Sınav aktivitesinde birden fazla sınav hakkı olan sınavlarda alınan notlardan en yüksek notun seçilmesine rağmen not gösterim alanlarından birinde son alınan notun görünmesi sorunu çözüldü.
 38. Perculus Plus oturum açılmamasına neden olan entegrasyon hatası çözüldü.
 39. Sınav aktivitesinde otomatik ilerleme özelliği aktif hale getirildikten sonra, sorularda işaretleme yapıp sonraki soruya geçiş yaptıktan sonra geçiş yapılan soru atlanarak bir sonraki soruya geçiş yapılıyordu. Bu sorun otomatik ilerleme özelliği kaldırılarak düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi ileri düğmesine tıklandığında geçiş yapılan soruda atlama sorunu yaşanmıyor.
 40. Mevcut bir sınava yeni bir oturum eklendiğinde alınan hata düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi mevcut sınavlara yeni oturum eklenebiliyor.
 41. Sınav raporunun verileri göstermemesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sınav raporu alınabiliyor.
 42. Soru ağırlıkları bölümünde yer alan soru sayısı ile "Soru Sayısı" kısmında yer alan sayılar birbirini tutmuyor ve hatalı olarak sınav oluşturuluyordu. Bu sorun çözüldü. Artık soru ağırlıkları bölümündeki soru sayısı ile soru sayısı bölümünde yer alan soru sayısı eşit olmadığı sürece sınav kaydedilemiyor ve oluşturulamıyor.
 43. Sınav için detaylı öğrenci raporu alırken yaşanan hata düzeltildi. Artık olması gerektiği gibi sınav için detaylı öğrenci raporu alınabiliyor.
 44. Sınav aktivitesine soru eklenmemesine rağmen sınav aktif olarak yayınlanabiliyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi içerisinde soru bulunmayan sınav aktiviteleri yayınlanamıyor.
 45. Öğrencilerin sınav raporunun alınamaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrencilerin sınav raporu alınabiliyor.
 46. Öğrenci detaylı sınav raporunun alınamaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrenci detaylı sınav raporu alınabiliyor.
 47. Oluşturulan sınava arayüzden soru eklendiği sırada hata oluşuyor ve sınav soru eklenmiyordu. Bu sorun çözüldü. Artık oluşturulan sınavlara ara yüzden rahatlıkla soru eklenebiliyor.
 48. Sınav son teslim tarihi, sınavın başlangıç tarih ve saati olarak gözüküyordu. Bu sorun çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sınav son teslim tarihinde, sınavın biteceği tarih ve saat gösteriliyor.
 49. Gizli olarak eklenen sınav aktivitesi öğrencinin dersi içerisinde görünmemesine rağmen yaklaşan aktiviteler kısmında görünmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi görünmemesi gereken sınav aktiviteleri yaklaşan aktivitelerde de gizlendi.
 50. Sınav raporunda ilk 50 kişi seçilip alınan rapor dosyası açılmıyordu. Artık olması gerektiği gibi ilk 50 kişi için alınan sınav rapor dosyası sorunsuz çalışıyor.
 51. Silinen öğrenciler nedeniyle sınav aktivitesine girecek öğrenci sayısı dersteki öğrenci sayısından fazla olması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sınava girecek aktif öğrenci sayısı sınava girecek öğrenci sayısı olarak gösteriliyor.
 52. Öğrenciler sınava gerçekleştirdiği esnada eğitmen sınavı silerse sınav devam edebiliyordu. Artık olması gerektiği gibi öğrenciler sınava gerçekleştirdiği esnada eğitmen tarafından sınav silinirse, öğrenciye uyarı mesajı veriliyor ve sınavdan çıkartılıyor.
 53. Öğrenciye sınava ek giriş hakkı verildiğinde öğrenciye gönderilen mesajın bazen İngilizce bazen Türkçe gönderilmesi sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi öğrencinin ayarladığı sistem dili ne ise gönderilen sınava ek giriş hakkı mesajı da o dilde gönderiliyor.
 54. Sınava giriş hakkı 1 verildiğinde sınavın oluşmaması sorunu çözüldü. Artık olması gerektiği gibi sınava giriş hakkı 1 olarak verilip sınav oluşturulabiliyor.
 55. Öğretmen oluşturduğu sınav > işlem > rapor sayfasına girdiğinde, sınavı askıda kalan ve notu hesaplanmayan öğrenciler için listenin sağına sınavı bitir ve sınavı hesapla düğmeleri eklendi. Öğretmen bu düğmeleri kullanarak notu hesaplanmayan öğrencilerin sınavını bitirebilir ve sınav notlarını hesaplatabilir.
 56. Sınav aktivitesi gerçekleştirilirken internetin kesilmesi durumunda ekranda yapılan tıklamalar sonrasında kaydedilmediği konusunda uyarı mesajı eklendi.
 57. Sınav aktivitesinde soruların yanıtlanma ve yanıtlanmama durumunu belli eden renkler ve uyarı mesajları eklendi.
 58. Sınav aktivitesi ön atama işlemini hızlandırmak için ön atama ara yüzü oluşturuldu.
 59. Ön atama sayfasında filtrelemeler arasına tarih filtresi eklendi.
 60. Sınavı bitir uyarısına soru sayısı eklendi.
 61. Sınav ön izlemesine sınavın süresi de eklendi.
 62. Sınav modülünde otomatik ilerlet özelliği sınavın gidişatına engel olduğu için kaldırıldı.
 63. Sorulara tam puan verilirken yaşanan hata giderildi.
 64. Görünüm ayarlarında önceki soruya gitme düğmesinde yaşanan hata giderildi.
 65. Sınav aktivitesinde yer alan soruların otomatik ilerlemesini sağlayan özellik kaldırıldı.
 66. Sınav oluştururken sınav ayarlarında bulunan mazeret isteyebilir düğmesi kaldırıldı.
 67. Sınav modülü optimizasyonu.
 68. Sınav oturum tarihi geçmiş sınava öğrenci girebiliyor ve boş sayfa olarak görüntülüyordu. Öğrencinin tamamlanmış oturuma girmesi engellendi.
 69. Birden fazla hakka sahip olunan sınav aktiviteleri için öğrencinin sınavdan aldığı not ilk kez sınava girdiği sınav notu olarak geliyordu. Öğrencinin notu son kez sınava girdiğinde aldığı sınav notu olarak güncellendi.
 70. Sınav modülü optimizasyonu.
 71. Sınav aktivitesini yirmi soru tanımlanmasına rağmen yirmiden fazla veya az soru eklenmesi engellendi. Sınava tanımlanan soru sayısı ile sınava eklenen sayı eşit olacak şekilde ayarlar güncellendi. Aksi durumlar için uyarı mesajları eklendi.
 72. Sınav sonu sayfasında düzenleme yapılarak öğrencilere sınavda kaç soruda işaretleme yaptığı gösterilmeye başlandı.
 73. Öğrenci sınav raporunda “Sayfa Görüntüsü Alındı” mesajı “Sistem Tarafından Ekran Görüntüsü Alındı” olarak değiştirildi.
 74. Sınav oturumu silmede yaşanan hata giderildi.
 75. Öğrenci hareketlerini görüntülemede tam veriyi indirmede yaşanan hata giderildi.
 76. Öğrenci sınav hareketleri alanına yeni alanlar eklendi.
 77. Ön atama yapılmış sınavlarda düzenleme yapılması engellendi.
 78. Sınav soru ağırlıklandırma alanının veri tabanında logu tutulmaya başlandı.
 79. ALMS tarafında “Sınav Görünürlüğünü Kapat” ayarı eklendi.
 80. “Amazon Log Kullan” (Sınav Log sistemi) ayarı eklendi.
 81. “Harici Sınav Uygulamasını Kullan” atarı eklendi.
 82. Harici sınav uygulamasının birden fazla veri tabanı ile çalışması sağlandı.
 83. Aktivitelerin tarih aralığında görüntüleme alanına saat özelliği eklendi.
 84. Sınav oturumuna kullanıcı eklerken “Enter” tuşuna basıldığında son eklenen kullanıcının silinme hatası giderildi.
 85. Öğrencinin sınavı tamamladıktan sonra geri dön tuşuna basarak ikinci hakkına başlaması engellendi.
 86. Öğrencinin sınav raporu görüntülemesinde yaşanan hata giderildi.
 87. Öğrenci Sınav Hareketleri sayfasında bulunan Soru Raporunu Görüntüle düğmesinde yaşanan sorun giderildi.
 88. Ön atama prosedüründe optimizasyon işlemi gerçekleştirildi. Bu optimizasyon ile işlem hızlandırılarak eksik veya fazla ön atamaların önüne geçildi. Bu durum özellikle öğrencinin sınava girişinde yaşadığı sorunları başta olmak üzere soru görüntüleme sorunlarının azalmasını sağladı.
 89. Sınav hesaplatma ve ön atama prosedürleri birbirinden ayrılarak sınav hesaplatma işlemleri için optimizasyon gerçekleştirildi. Böylece öğrencilerin sınavlarının hesaplatılması ve sınav notunun askıda kalması sorunları en aza indirildi.
 90. Sınav esnasında sınav saatinin sunucu saatini baz alması sağlandı. Böylece kullanıcının anlık zaman değişimleri nedeniyle sınavdan çıkarılması durumu ortadan kaldırıldı. Böylece öğrencilerin sınavdan düşme sorunları en aza indirildi.
 91. Sistemde sınav soru ve cevap metinleri içerik güvenliği sağlanması amacıyla şifreli olarak tutulmaktadır. Öğrenci sınava girdiğinde tarayıcı bu metinleri toplu olarak indirip arka planda çalışan kod yardımıyla çevrilerek verilmektedir. Eğer öğrencinin internetinde yavaşlık olması durumunda bu işlem sırasında soru ve cevap metinlerini şifreli halde görüyordu. Bu durumda öğrencinin sınavda hata aldığı algısını yaratıyordu. Sınav girişine bekleme sayfası konularak öğrencinin cevapları indirme ve çevirme işlemleri sırasında bu verileri görmemesi sağlandı.
 92. Öğrenci soruya cevap verdiği sırada gerçekleşen bağlantı kesintisi sonucunda sorular kaydedilemediği takdirde verilen cevabın tarayıcı tarafında tutulup cevabın 1,5 dakikada bir tekrar gönderilmesi sağlandı. Böylece öğrencinin sınav esnasında cevabı kaydolmasa bile kayıt işleminin periyodik olarak tekrarlanması ile cevap kaydedilememe sorunun büyük ölçüde önüne geçildi.
 93. Sınav modülümüzde öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sınavlarını gerçekleştirebilmesi için soru görüntüleme esnasında arka planda şifreleme işlemleri gerçekleşmektedir. Eğer öğrenci, sınav esnasında sayfasının (tarayıcısının) içeriğini değiştiren herhangi bir eklenti (Google çeviri vb. ) kullandığı takdirde soru ve cevap metinlerini görüntülemede sorun yaşanmaktaydı. Gerçekleştirilen düzenleme ile sınav esnasında bu tarz eklentilerin kullanılması kapatıldığı için sorun giderildi.
 94. Sınavda yüzde(%) ibaresi geçen sorularda sorularda görüntüleme sorunlarının önüne geçildi.  
 95. Öğrenci, atalı olduğu derste oluşturulan sınava atalı olmadığı takdirde dersi görüntüleme sorunları yaşıyordu. Hata giderildi.
 96. Sınava fazla ön atama yapılma sorunu giderildi.
 97. Sınav sorularına tam puan vermede yaşanan hatalar giderildi.
 98. Ön atama işlemlerinin bozulmaması için sınav aktivitesi yayınlandıktan sonra ön atama işlemi geri alınıp aktivite pasif hale gelmeden düzenleme sayfasına girişe izin verilmemekteydi. Yapılan düzenleme ile bu işlemleri yapma gereği duymadan aktivite düzenleme sayfası tekrar açıldı. Böylece ön atama işlemine etki etmeyen özelliklerin düzenlenebilmesi sağlandı.
 99. Sınav oturumları sayfasında yer alan kullanıcı arama hatası giderildi.
 100. Sınav aktivitesinin kullanıcı tarafından yanlış şekilde açılmasının önüne geçilebilmesi için aktivite oluşturma sırasında süre ve soru sayısı gibi alanların varsayılan olarak boş gelmesi sağlandı. Böylece aktiviteyi oluşturan kullanıcı bu parametreleri doldurmayı unutsa dahi kendisine uyarı verilecek ve bu alanların güncellenmesi sağlanacak.
 101. Sınav esnasında öğrencinin işaretleme logları öğrencinin veri akışı ve bağlantısındaki yavaşlık nedeniyle geç geldiği takdirde “Sınav Hareketleri” raporunda hangi soruda hangi cevabın kaydedildiği net olarak anlaşılamamaktaydı. Kaydedilen cevabın başına soru sırası yazılarak kullanım kolaylığı sağlandı.
 102. Sınav hakkını doldurmuş olan öğrencilere rapor alanını kullanarak eğitmenler tarafından ek giriş hakkı verilemiyordu. Hata giderilerek eğitmenlerinde öğrencilere sınava ek giriş hakkı verebilmesi sağlandı.
 103. Aktivite sayfasında sınav aktivitesinin Kart görünümünde “Sınav Başlama” tarihide görüntülenmeye başlandı. Böylece öğrenci bu formatta hangi tarihler arasında sınava gireceğini daha kolay anlayabilecek.
 104. Sınav aktivitesi oluşturma esnasında yayınlama sayfasında ön atama yapıldıktan sonra sayfanın aynı sekmede (Yayımla sekmesi) kalması sağlandı. Böylece kullanıcının sınavı yayına almayı unutarak sayfadan çıkmasının önüne geçildi.
 105. Sınav aktivitesinin Açık Uçlu Soru tipleri “Listede Notlandır” seçeneği kullanılarak değerlendirilmek istendiğinde kullanıcı arama alanı stabil çalışmıyordu. Kullanıcı adı girilse de listede başka kullanıcılarda görüntüleniyordu. Hata giderilerek filtreleme alanının sağlıklı çalışması sağlandı.
 106. Şifre atanan bir sınavda “Ön İzleme” yapılmak istendiğinde işlem başarısız oluyordu. Hata giderilerek özelliğin kullanılması sağlandı.
 107. Sınav aktivitesi oluşturulurken “Sınav Giriş Sayısını Belirle” özelliği kullanıldığı takdirde “Verilen süre bittiğinde sınav tamamlanır.” Özelliği çalışmayıp sadece “Verilen süre içerisinde giriş yapılabilir.” özelliği etkin oluyordu. Hata giderilerek iki özelliğinde kullanılabilmesi sağlandı.
 108. Bir sınav aktivitesi bir şubede oluşturulduktan sonra tekrar düzenlenerek “Atalı Şubeleri Düzenle” seçeneği kullanılarak başka şubelerde yayınlandığında bu şubenin veya şubelerin öğrencileri bu aktiviteye otomatik olarak atanmıyordu. Hata giderilerek aktivitenin şube düzenlemesi yapıldığında yeni öğrencilerin otomatik olarak sınava atanması sağlandı.
 109. Sınav aktivitesinin oluşturulma esnasında kullanıcının tarayıcısında otomatik şifre giriş özelliği varsa “Güvenlik” alanında sınava otomatik olarak şifre atanıyordu. Bu alanın özelliği kapatılarak hatanın önüne geçildi.
 110. Sınav aktivitesinde tekrar sayısı 1’den büyük olarak belirlenip sınav giriş sayısını belirle özelliği de açıldığında öğrenci tüm sınav giriş haklarını 1. sınav hakkında kullanıyor ve diğer tekrarlarda giriş haklarına giremiyordu. Gerekli düzenleme yapılarak öğrencinin her tekrar hakkında sınav giriş sayısını belirle alanında tanımlanan haklarını ayrı ayrı kullanabilmesi sağlandı.
 111. Sınav aktivitesinde yeni bir oturum oluşturulduğunda ön atama yapılamaması sorununun önüne geçildi.
 112. Öğrenci sınav hareketlerinde öğrencinin IP adresinin gösterilmesi sağlandı.
 113. Sınav aktivitesinde “Kapat” düğmesi çalışması sağlandı.
 114. Sınav notlarının hesaplanması sırasında hatalı bir kayıt olması durumunda hesaplama aracında yavaşlık yaşanıyordu. Araç üzerinde gerekli optimizasyonlar gerçekleştirildi.
 115. Sınav uygulamasında İngilizce dil seçeneğini kullanıldığı sırada görüntülenen dakika vb. Türkçe kelimeler İngilizceye çevrildi.
 116. Sınav ayarlarında bulunan “Sınav Duyurusu Metni” alanına yazılan metinler Sınav öncesi mesajda gösterilmemesi sorunu çözüldü.
 117. Listede Notlandır bölümünde açık uçlu soruların cevapları notlandırılırken % işaretinin gözükmeme sorunu giderildi.
 118. Sınav oluşturulurken Öğrenciler sayfasında öğrencileri toplu olarak sınava ekleme imkanı sunan Kullanıcılar Al bölümünün çalışmama sorunu giderildi. Bu alanı kullanarak öğrencileri Kullanıcı Adlarını veya Kimlik Numaralarını toplu olarak yapıştırarak hızlı şekilde listeye ekleyebilirsiniz.
 119. Sınav tamamlandığında sınav sonu duyurusunun paylaşıldığı ekranda yer alan ve işlevi olmayan Kapat düğmeu kaldırıldı ve yerine “Sınavınız başarıyla tamamlanmıştır. Sayfayı kapatarak sınavdan çıkış yapabilirsiniz.” Mesajı eklendi.
 120. Sınav aktivitesinde eğitmenin atalı olduğu tüm şubelerdeki öğrencilerin listesini içeren raporun tek düğme ile indirilebilmesi sağlandı.
 121. Şifre tanımlanan Sınav aktivitesine girişte yaşanan hata giderildi.
 122. Sınav Oturum sayfasında yaşanan donma problemi giderildi.
 123. Sınav aktivitesinde ön atama işlemi geri alındığı takdirde sınava daha önce girmiş kişilerinde ön atamaları geri alınabiliyordu. Bu durumda rapor görüntülemede hatalara neden olabiliyordu. Düzenleme gerçekleştirilerek sınav ön ataması geri alındığı takdirde sınava girmiş kişilerin ön atamalarının alınmasının önüne geçildi.
 124. Sınav Zamanlama Ayarları nedeniyle Ders sayfasının Yükleniyor bölümünde kalma sorunu giderildi.
 125. Sınav aktivitesinde açık uçlu soruların notlandırma işleminin arka planda yapılması sağlandı. Böylece not verme işlemi sırasında yavaşlık, donma vb. durumların önüne geçildi.
 126. Bir Sınav aktivitesi üzerinden ikinci bir oturum oluşturulduğunda öğrenciler ikinci oturuma girmede problem yaşıyor ve raporları ilk oturuma yansıyordu. Gerekli düzenlemeler yapılarak bir sınav aktivitesinde birden fazla oturum planlandığında (oturum kopyalandığında) öğrencilerin sınava sağlıklı şekilde girerek raporlarının oluşması sağlandı.
 127. Sınavda font eklenen soruların hatalı gösterilmesi sorunun önüne geçildi.
 128. Sınav aktivitesinde Zamanlama alanında Bir tarih aralığında görüntüle bölümü boş bırakıldığında öğrencilerin sınava girişte hata almasına neden olan hata giderildi.
 129. Sınav ön atama işleminin arka planda çalışan araç üzerinde çalışması sağlandı. Artık sınav oluşturulurken ön atama ve sınav işlemleri ayrı ayrı yapılmayıp tek düğme ile aynı anda yapılacak. Bu düğmeye basıldığında sınavın arka planda ön ataması yapılıp işlem tamamlandığında bildirim olarak paylaşılacak. Böylece sınav esnasında ön atama yapılması durumunda yaşanan performans problemlerinin önüne geçilmiş olunacak.
 130. Sınav aktivitesi oluşturma/düzenleme sayfasında yer alan Zamanlama alanında “Bir tarih aralığında görüntüle” seçeneği kullanıldığında aktivite sadece oturum tarihleri arasında görüntülenebiliyordu. Düzenleme gerçekleştirilerek bu alana girilen tarih aralığında görüntüleme yapılması sağlandı.
 131. Sınavda soru atlama ve soru görüntüleyememe gibi nadir olarak yaşanan sorunlar için optimizasyon çalışmaları yapılarak log sistemi kuvvetlendirildi.
 132. Sınav sayfası bulunamadı hatası çözüldü. Öğrenci sınav aktivitesine giriş yaptıktan sonra oturum saati geçtiği halde sınava başlamaya çalıştığında hata sayfası ile karşılaşıyordu. Sınav oturumu başlangıç ve bitiş saatleri arasında değilse, öğrencilerin sınav listesine yönlendirilmesi sağlandı.
 1. E-Ders aktivitesinin düzenleme sayfasında dosyaların görülmeme sorunu giderildi.
 2. E-Ders ilerlemelerinin kaydında yaşanan hata giderildi.
 3. E-Ders aktivitesi oluşturma ve raporlama alanın optimizasyonu.
 4. E-Ders aktivitesinde öğrencilerin aktivitede geçirdikleri okuma sürelerinin tutulmasında hata meydana gelebiliyor, öğrenci tamamlama kriteri için belirlenen süreyi doldursa dahi aktivite Tamamlandı olmayabiliyordu. Gerekli düzenleme yapılarak hata giderildi.  
 5. E-ders ilerleme raporunda tamamlama tarihi boş geliyordu. Artık olması gerektiği gibi e-dersi tamamlayan öğrencilerin e-ders ilerleme raporunda e-dersi tamamlama tarihi görüntüleniyor.
 6. E-Ders ilerlemelerinde yaşanan kayıt sorunu giderildi.
 7. E-Ders aktivitesi oluşturulurken yaşanan yavaşlık giderildi.
 8. E-ders paketlerinin ilerlemesinde izleme yapılan sürede yaşanan hata düzeltildi.
 9. E-Ders aktivitesinde Notlandırma tamamlama kriterinde yaşanan hata giderildi.
 10. Sisteme yüklenmiş ve içerikleri bozuk gözüken bazı özel E-Ders aktivitelerindeki sorun giderildi.
 11. E-Ders paketlerinin bazılarında yaşanan kaldığı yerden devam etme problemi giderildi.
 12. E-Ders aktivitelerinin başka bir derse kopyalandıktan sonra açılmama sorunu giderildi.
 13. E-Ders aktivitesinde optimizasyon sağlandı.
 14. Close bilgisi gelmeyen E-Ders paketleri için kullanıcıların E-Ders aktivitesinde süreyi tutan servis geliştirildi. Böylece paketten izleme verisi gelmese de öğrencinin izleme sürelerinin raporlanabilmesi sağlandı.
 15. E-Ders aktiviteleri için öğrenci sayfasına “Tekrar Hesapla” düğmesi konuldu. Böylece öğrenci E-Ders aktivitesinde geçirdiği süreyi anlık olarak tekrar hesaplatabilmekte ve görüntüleyebilmektedir.
 1. Anket aktivitesinin bir dersten başka bir derse kopyalanırken yaşanan sayfa donma probleminin önüne geçildi.
 2. Yayınlanan anketin organizasyon bazında gözükmesi sorunu çözüldü. Artık program bazında görüntüleniyor.
 3. Anket aktivitesi bir dersten başka bir derse kopyalanırken yaşanan hata giderildi.
 4. Anket aktivitesinin notlandırma sayfasındaki hata giderildi.
 5. Anket bölümünde performans güncelleştirmeleri gerçekleştirildi.
 6. Anket raporunda cevaplayan yüzdesinin hatalı gösterilmesi sorunu çözüldü.
 7. Yayınlanan anketi düzenlenmek için anketi düzenle düğmesine tıklandığında, eğer ankette yanıtlar bulunuyorsa ekrana uyarı mesajı geliyor ve “Detaylı Anket İndir” düğmesi ile yanıtların indirilebilmesi sağlandı.
 8. Anket aktivitesinde kullanıcı adı ve soyadının gözükmesi istenmediği durumlar için “Kullanıcı Bilgilerini Gizle” özelliği eklendi. Bu özellik aktif edildiğinde kullanıcı adı ve soyadı gizlenmiş olur.
 9. Anketlere ait detaylı raporu indir dediğinde hata alınıyor ve detaylı anket indirilemiyordu. Artık olması gerektiği gibi anketlere ait detaylı rapor hatasız bir şekilde indirilebiliyor.
 1. Microsoft Teams entegrasyonu gerçekleşti. Link Aktivitesi ile Microsoft Teams toplantıları oluşturulabilir.
 2. Link aktivitesinin optimizasyonu.
 3. Bağlantı (Link – URL) aktivitesinin kopyalanamaması sorunu çözüldü.
 1. Sözlük aktivitesinin optimizasyonu.
 1. LTI aktivitesinde Aktivite Başlangıç ve Bitiş tarihlerinde yaşanan hata giderildi.
 2. LTI aktivitesi oluşturulurken “Zamanlama” alanında girilen saat farklı olsa da 00:00 olarak görülüyordu. Hata giderilerek bu alanda farklı zaman dilimlerinin kullanılması sağlandı.
 3. LTI aktivitesinin öğrenci tarafından tamamlama kriteri karşılansa dahi aktivitenin tamamlanmama ve Ders İlerleme raporuna yansımama sorunu çözüldü.
 4. LTI aktivitesi üzerinde optimizasyon sağlandı.