Ürün: SYNC
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: ASYNC - Senkronizasyon Aracı Yönetici Kılavuzu.pdf
Video Kılavuz: https://www.youtube.com/watch?v=7U5equiINmc

SYNC tarafından değil fakat ek bir geliştirme gerçekleştirilerek sync aracı ile oluşturulan derslere öğrencilerin otomatik olarak eklenmesini sağlayabiliyoruz.

Kullanıcılar Eğitim365 sistemine giriş yaparken SSO ile doğrulama yapılarak kullanıcılar servis tarafından kontrol edildikten sonra eğer SSO, Eğitim365 sistemine kullanıcıyı doğrularsa ve derslerini iletirse, kullanıcıların aldıkları veya verdikleri derslere otomatik aktarılır. Kullanıcılar derslerini görmeye veya vermeye başlayabilir.