Sistemlerimizi daha iyi kullanmanız için eklediğimiz kullanıcı dostu yeni özelliklerimiz:


1. İstenilen Personelin Gönderilen Duyuru ve Ödevleri Görme Yetkisinin tanımlanarak örneğin sınıf öğretmenlerinin veya okul yönetimin diğer öğretmenlerin gönderdiği duyuru ve ödevleri kontrol edebilmesi.


2. Öğretmenler tarafından alınan ders yoklamalarının ister bir üst yönetim tarafından onaylanarak istenirse de onaylanmadan direkt olarak veli ve öğrenciye iletilmesinin sağlanması


3. Velinin okuldan Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme, Rehberlik için programı uygun olan personelden görüşme için online olarak randevu alabilmesi. 


4. Toplu olarak öğrenciler excel dosyasından kurulum aşamasında ikampüse aktarma


5. Yeni kurulumlarda veya fotoğraf güncellemelerinde öğrenci fotoğraflarının şube bazlı olarak toplu halde yüklenebilmesi veya güncellenebilmesi.


6. Toplu bir şekilde (İKampüs muhasebe ve kayıt yenileme sistemini kullanmayan okullar için)  öğrencilerin sınıf, şube, dönem , kayıt durumu ve muhasebe durumunu şube bazında öğrenci olarak değiştirilmesini sağlayabilme.


7. Sözleşme hazırlamada olması gereken ve istenilen tutarları sözleşme kısmına yazıldığında indirim oranını, tutarın, yüzdesini ve sözleşme miktarını otomatik hesaplayan modülün geliştirilmesi


8. Her bir ders için açılan uzaktan eğitim ders oturumları için öğrencilerin sanal sınıf oturumlarına katılım bilgilerini gösteren Öğrenci Uzem Oturum Katılımı sayfasının devreye alınması


9. Derslerde alınan yoklama bilgilerin ders bazlı olarak gösteren modülün devreye alınması


10. Ders Programında Günlük Ders Saat Tanımlarının her bir sınıf için ayrı ayrı tanımlanması sağlanmıştır.


11. Bir dersin seviye veya kurlara veya grup derslerine ayrılıp, bu seviye, kur, grup derslerine sınıf veya şube düzeyinde öğrencilerin ayrı ayrı atanması sağlanmıştır.


12. Okulların her hafta ders programı değiştirdiğine toplu olarak tüm sınıf şubelerin ders programlarının silinmesi sağlanmıştır.


13. Toplu olarak personelleri tüm bilgileri ile Excel dosyasından kurulum aşamasında İKampüs'e aktarma  sağlandı.


14. Yeni kurulumlarda veya fotoğraf güncellemelerinde personel fotoğraflarının  toplu halde yüklenebilmesi veya güncellenebilmesi.


15. İKampüs üzerinden öğrenci, personel ve veli için Perculus'a entegre sanal oturumlar açılması, tüm raporların alınması, oturumlar için mobil uygulama bildirimi ve SMS gönderimi sağlanmıştır.


16. İKampüs üzerinden öğrenci, personel ve veli için video içerik yüklenmesi, bu içeriğe soru eklenmesi,  raporların alınması sağlanmıştır.


17. Kurumların ikampüs login ekranında kendi görsel ve linklerini eklemeleri sağlanmıştır.


18. Kurulum aşamasında kampüs, okul, sınıf, şube ve yer tanımların toplu olarak excel ile eklenmesi sağlanmıştır.


19. Kullanıcı Gruplarına modül yetkisi verilirken ana modülün alt modüllerine toplu halde yetki verme sağlanmıştır.


 20. Ana sayfada yer alan wigdet görsellerin kurumların kendi istedikleri kullanıcı gruplarına göre dinamik bir şekilde göstermeleri veya göstermemeleri sağlanmıştır. 


21. Muhasebel İşlemlerde yıllık Banka, Ödeme Tipi, Sözleşme Bedeli, İndirim Aktarımlarının toplu olarak istenilen yıldan bir sonraki yıla aktarımı sağlanmıştır. 


22. Sistemde herhangi bir kullanıcın gerek web, gerek api üzerinden yaptıkları işlemleri hangi IP'den ne zaman, hangi menü üzerinden hangi işlemi yaptıklarına dair log kayıtlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.


23. Sebit Vcloud, Raunt, Vitamin kullanıcıların İKampüs entegrasyon işlemleri sağlanmıştır.