Ürün: İKampüs (Web)
Eğitim: Öğrenci Kullanıcısı İKampüs Nasıl Kullanılır?
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
https://advancity.com.tr/files/IKampus-Ogrenci_Kullanicisi_IKampus_Nasil_Kullanilir.pdf
Video: https://youtube.com/playlist?list=PLdxLixZgGsneSL-JoV6-CA_L1rvERNYDE
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.