Ürün: İKampüs (Web)
Eğitim: Öğretmen Kullanıcısı İKampüs Nasıl Kullanılır?
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
https://advancity.com.tr/files/IKampus-Ogretmen_Kullanicisi_IKampus_Nasil_Kullanilir.pdf
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.