Ürün: Sınav365 (Web)
Eğitim: Sınav365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
 Sınav365 - Eğitmen Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

Sınav365, sınıf içi çok sayıda sınav yapan kurumlar için sistemli, pratik ve hızlı bir yönetim sağlayan sınav organizasyon sistemidir. Sınav sürecini uçtan uca planlar; sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan adımların kolayca ve hızla uygulanmasına yardımcı olur.
Sınav365 sistemi ile yapılabilecekler:
  • Soru havuzlarının oluşturulması,
  • Kişiye özel soru kitapçıklarının hazırlanması,
  • Görevlendirme kabul ve ret işlemleri,
  • Tüm gerekli belgelerin basılmak üzere hazırlanması,
  • Sınav sonrası optik form verilerinin aktarılması ve puan hesaplaması,
  • Soru itirazları,
  • Soru iptallerinin yapılabilmesi ve değerlendirilmesi,
  • Soruların ve cevapların görüntülenmesi,
  • Sonuçların öğrenci otomasyon sistemine gönderilmesi


Bu gibi pek çok uygulama için kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar, olası hataların fark edilmesini kolaylaştırır.