Ürün: Sınav365 (Web)
Eğitim: Sınav365 - Öğrenci Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
 Sınav365 - Öğrenci Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

‘Sistem Kullanıcı Paneli’ Sınav365 sisteminde yer alan yönetici tarafından öğrencilere verilen yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin yönetilebildiği paneldir.
(1) Hesap Paneli: Hesap ayarları ve çıkış yapılır.
(2) Uygulama Logosu: Uygulama logosu bu bölümde görüntülenir.
(3) Açılır Menü: Sol menünün açılıp - kapanması sağlanır.
(4) Sınav Giriş Belgesi: Sınav giriş belgelerinizi bu alandan ulaşabilirsiniz.
(5) Kitapçık Görüntüleme: Sınav kitapçıklarınızı bu alandan listeleyebilirsiniz.
(6) Optik Form Görüntüleme: Optik formlarınız bu alandan görüntüleyebilirsiniz.