Ürün: Sınav365 (Web)
Eğitim: Sınav365 - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz: 
Sınav365 - Yönetici Kullanım Kılavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

‘Sistem Yönetici Paneli’ Sınav365 sisteminde yer alan yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin tamamının yönetilebildiği paneldir.
(1) Hesap Paneli: Hesap ayarları ve çıkış yapılır.
(2) Uygulama Logosu: Uygulama logosu bu bölümde görüntülenir.
(3) Açılır Menü: Sol menünün açılıp-kapanması sağlanır.
(4) Fiziksel Tanımlamalar: Organizasyonu sisteme eklerken ilk olarak kurumunuzun en genel verilerini tanıtarak başlamanız gerekmektedir.
(5) Akademik Tanımlamalar: Akademik birim, bölüm, program, ders, personel ve öğrenci tanımlama işlemleri bu kısımdan yapılmaktadır.
(6) Sınav: Sınav, oturum ve sınav merkezi oluşturma işlemleri bu alandan yapılmaktadır.
(7) Sınav Oturumlar: Sistemde mevcut olan oturumlara; program, ders ve salon ekleyebilir, oturumlara tanımlanmış program, ders ve salonları değiştirebilir ya da silebilirsiniz.
(8) Atama İşlemleri: Sınav organizasyonunda görev alacak personelin atamaları, akademik personelin ve öğrencilerin derslere atanması, öğrenci salon yerleştirmeleri gibi işlemler bu bölümünden yapılmaktadır.
(9) Soru Bankası: Hazırladığınız soruları bu kısımdan ekleyebilir ve o soruları sonrasında kullanabilirsiniz.
(10) Sınav Soru İşlemleri: Sınav sorularını soru bankası ve soru havuzundan eklemek, soru bağlarını düzenleme, kitapçığı gösterimi, yeni soru eklemek ve Excel ile soru eklemek bu bölümde yapılmaktadır.
(11) Kitapçık Yönetimi: Sınav ve Oturum program seçtiğinizde, bu verilerin kitapçıkları listelenir.
(12) Belge İşlemleri: Sınav belgeleri bu alanda görüntülenir.
(13) Değerlendirme: Değerlendirme işlemlerinde optik form yükleme, sınav değerlendirme, not aktarımı ve not kontrolü yapılır.
(14) Tasarımlar: Belgeler bölümünde görüntülenen her belgenin tasarımında değişiklik yapabilirsiniz.
(15) İletişim Araçları: İletişim araçları SMS işlemleri, E-posta işlemleri ve duyurular bu kısımdan yapılmaktadır.
(16) Dosyalar: Sınav365’a dosya yüklemek, yüklenilen dosyaları görüntülemek, silmek ve cihazınıza indirmeyi sağlar.
(17) Ayarlar: Sistem sabiti ve roller bu kısımdan verilir.
(18) Raporlar: Sınava girmeyen öğrenciler raporu, Görev atama raporu, sınav soru raporu, salon öğrenci yerleştirme raporu, görev kabul raporu ve akademisyen ders atama raporu bu kısımdan yapılır.
(19) Diğer İşlemler: Sınav için atamalar bölümünden personel ataması yapıldıysa görev belgeleri listesine ulaşabilirsiniz.

{1} Gösterge Paneli: Bu kısımda toplam öğrenci sayısı, sınava girecek olan öğrenci sayısı, toplam salon sayısı ve sınav seçimi görüntülenir.
{2} Bina Kapasite Grafiği: Yeşil sütun bina kapasitesini, kırmızı sütun ise atanan öğrenci sayısını görüntülemektedir.
{3} Görev Kabul Yüzdesi: Atanan görevlilerin, görev kabul yüzdesi bu kısımdan görüntülenir.
{4} Oturum Yüzdesi: Oturumlara katılım yüzdesi bu alanda görüntülenir.
{5} Atama Yapılmayan Görevli Listesi: Henüz atama yapılmayan görevli listesi bu kısımda görüntülenir.

Not: Sistem yönetici panelinde bulunan grafikler, yüzdelik dilimler veya listeler kurumun isteğine göre sistem yazılımcıları tarafından değiştirilebilmektedir.

Alt Başlıklar