Ürün: ASOYS (Web)
Eğitim: ASOYS - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
https://advancity.com.tr/files/ASOYS_Yonetici_Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.

‘Sistem Yönetici Paneli’ ASOYS sisteminde yer alan yetki ve gerekli kontrol işlemlerinin tamamının yönetilebildiği paneldir.


 1. HESAP PANELİ: Hesap ayarları ve çıkış yapılır.
 2. UYGULAMA LOGOSU: Uygulama logosu bu bölümde görüntülenir.
 3. AÇILIR MENÜ: Sol menünün açılıp-kapanması sağlanır.
 4. FİZİKSEL TANIMLAMALAR: Organizasyonu sisteme eklerken ilk olarak kurumunuzun en genel verilerini tanıtarak başlamanız gerekmektedir.
 5. AKADEMİK TANIMLAMALAR: Akademik birim, bölüm, program, ders, personel ve öğrenci tanımlama işlemleri bu kısımdan yapılmaktadır.
 6. SINAV: Sınav, oturum ve sınav merkezi oluşturma işlemleri bu alandan yapılmaktadır.
 7. SINAV OTURUMLAR: Sistemde mevcut olan oturumlara; program, ders ve salon ekleyebilir, oturumlara tanımlanmış program, ders ve salonları değiştirebilir ya da silebilirsiniz.
 8. ATAMA İŞLEMLERİ: Sınav organizasyonunda görev alacak personelin atamaları, akademik personelin ve öğrencilerin derslere atanması, öğrenci salon yerleştirmeleri gibi işlemler bu bölümünden yapılmaktadır.
 9. SORU BANKASI: Hazırladığınız soruları bu kısımdan ekleyebilir ve o soruları sonrasında kullanabilirsiniz.
 10. SINAV SORU İŞLEMLERİ: Sınav sorularını soru bankası ve soru havuzundan eklemek, soru bağlarını düzenleme, kitapçığı gösterimi, yeni soru eklemek ve Excel ile soru eklemek bu bölümde yapılmaktadır.
 11. KİTAPÇIK YÖNETİMİ: Sınav ve Oturum program seçtiğinizde, bu verilerin kitapçıkları listelenir.
 12. BELGE İŞLEMLERİ: Sınav belgeleri bu alanda görüntülenir.
 13. DEĞERLENDİRME: Değerlendirme işlemlerinde optik form yükleme, sınav değerlendirme, not aktarımı e not kontrolü yapılır.
 14. TASARIMLAR: Belgeler bölümünde görüntülenen her belgenin tasarımında değişiklik yapabilirsiniz.
 15. İLETİŞİM ARAÇLARI: İletişim araçları SMS işlemleri, E-posta işlemleri ve duyurular bu kısımdan yapılmaktadır.
 16. DOSYALAR: ASOYS’ a dosya yüklemek, yüklenilen dosyaları görüntülemek, silmek ve cihazınıza indirmeyi sağlar.
 17. AYARLAR: Sistem sabiti ve roller bu kısımdan verilir.
 18. RAPORLAR: Sınava girmeyen öğrenciler raporu, Görev atama raporu, sınav soru raporu, salon öğrenci yerleştirme raporu, görev kabul raporu ve akademisyen ders atama raporu bu kısımdan yapılır.
 19. DİĞER İŞLEMLER: Sınav için atamalar bölümünden personel ataması yapıldıysa görev belgeleri listesine ulaşabilirsiniz.
 20. GÖSTERGE PANELİ: Bu kısımda toplam öğrenci sayısı, sınava girecek olan öğrenci sayısı, toplam salon sayısı ve sınav seçimi görüntülenir.
 21. BİNA KAPASİTE GRAFİĞİ: Yeşil sütun bina kapasitesini, kırmızı sütun ise atanan öğrenci sayısını görüntülemektedir.
 22. GÖREV KABUL YÜZDESİ: Atanan görevlilerin, görev kabul yüzdesi bu kısımdan görüntülenir.
 23. OTURUM YÜZDESİ: Oturumlara katılım yüzdesi bu alanda görüntülenir.
 24. ATAMA YAPILMAYAN GÖREVLİ LİSTESİ: Henüz atama yapılmayan görevli listesi bu kısımda görüntülenir.
Not: Sistem yönetici panelinde bulunan grafikler, yüzdelik dilimler veya listeler kurumun isteğine göre sistem yazılımcıları tarafından değiştirilebilmektedir.