Ürün: ASOYS (Web)
Eğitim: ASOYS - Yönetici Kullanım Kılavuzu (Web)
Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN
Kılavuz:
https://advancity.com.tr/files/ASOYS_Yonetici_Kullanim_Kilavuzu.pdf
Geri Bildirim Yap: https://forms.gle/Y9ujLAkJWp3iRUyR6
Not: Bazı modülleri göremiyorsanız; erişim yetkiniz yok veya okulunuz bu modülü almamıştır.