Mart 2020 tarihinden önceleri Kampüs 365 uygulamaları daha çok uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılırken pandeminin başlaması ile oluşan konjonktür gereği artık tamamen örgün ve uzaktan eğitimlerin bir arada verildiği platformlar haline gelmiştir. Sürecin olağanüstü durumundan ötürü bu durumun çok hızlı şekilde gerçekleştiği görülmüştür. Süreç uygulamalar tarafında kullanımın, kullanıcı sayısının, kullanım senaryosunun ve ihtiyaçların bir anda on binlerce kat artmasına neden olmuştur. Sadece kullanıcı sayısında bile 2020 Mart ve 2020 Nisan aralığında artışın %90 seviyelerinde olduğu görülmüştür.

   Bu değerlerden bir anda bu kadar artması sonucunda ise Kampüs 365 uygulamaları tarafında birçok ihtiyaç hasıl olmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gereksinimlerin pandemi başlangıcından bugüne kadar giderilmiş ve organizasyonumuz tarafından alınan dersler ile yeni yol haritaları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güncellemeler ile birlikte tespit edilen hatalarda, uygulamanın performansında, genel kullanımında, sınav uygulamasında, senkronizasyon aracında,  geniş çaplı çalışmalar yapılarak stabilizasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılmış ve uygulamalar üzerinde yeni geliştirmeler yapılmıştır.

   Bu çalışmalar ile beraber pandemi boyunca yaşanılan tecrübeler ile birlikte Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğretimin önemi görülerek Kampüs 365 uygulamaları uzaktan Eğitim uygulamalarının ilerisine taşıyarak Uzaktan Eğitim ve Örgün Öğrenimin beraber hibrit bir yapıda çalışmasını sağlayacak olan, ileride yeni ve geliştirilmiş uygulamaların yerini alacak olan Kampüs 365 (Eğitim 365 – Sınıf 365) ürünlerinin çalışmalarına başlanarak Eğitmen ve Öğrenci kullanıcıları için kullanıma sunulmuştur. Şu anda eski ve yeni uygulamalar aynı anda kullanılmaktadır. İleri tarihte yönetim paneli için gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanarak “ALMS” uygulamasından “Eğitim 365” uygulamasına “Perculus” uygulamasının “Sınıf 365” uygulamasına tamamen bir geçiş sağlanacaktır.

   Bu geçişler ile beraber uygulama mimarisinde, tasarımında, performansında ve kullanıcı deneyiminde daha modern teknolojiler ile ileriye dönük atılımların yapılması planlanmaktadır. Pandemi itibari ile mevcut sistemlerde belirtildiği gibi birçok düzenleme ve geliştirme gerçekleştirilmiştir. Bu notlar ayrıca belirtilmiş olup bununla beraber aşağıdaki alanlar için ana düzenlemeler gerçekleştirilmiş.

Uygulama Performansı ve Stabilizasyonu:
   Pandemi ile birlikte artan kullanım sayısına cevap verebilmek için gerekli sunucu konfigürasyonu gerçekleştirildi. Sistem işleyişin mimari yapısında performans amaçlı geliştirmeler yapıldı. Kod ve sorgu testleri yapılarak sistemi yavaşlatan veya çalışmasını engelleyen alanlar tespit edilerek iyileştirmeler yapıldı. Kapasite artırımına gidildi. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte performans sorunları giderilmiş olup yapılan yük testleri ile kapasitelerin arttığı görülmüştür.

Hataların Giderilmesi ve Geliştirmeler:
   Sistem kullanımın artması ile birlikte kullanım senaryoları da bununla beraber artmıştır. Bu durumda mevcut uygulamadaki hataların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerekli düzenlemeler yapılarak bu hatalar ve kullanım eksiklikleri giderilmiştir.

Sanal Sınıfın Geliştirilmesi:
   Fiziksel sınıfların sanala geçiş yapması ile birlikte tüm eğitim kurumlarının vaz geçilmez ihtiyacını Sınıf 365 (Perculus) karşıladı. Başlangıçta yüksek kullanımın pandemi nedeniyle olağan dışı olması nedeniyle sunucu ihtiyaçları karşılayamadığı noktalarda sunucu artırımlarına gidildi. Medya işleme ve tekrar sunma faaliyetleri artmasıyla birlikte işleyen mimaride geliştirmeler yapıldı. Kullanıcıların deneyimlerini aktarmasıyla birlikte ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sınıf 365 (Perculus) uygulamasında iyileştirmeler ve yeni özellikler geliştirilmiştir.

Sınav Uygulaması Geliştirmeleri:
   Eğitimin tamamen online ortama taşınması ile birlikte değerlendirmelerin tamamen online sınavlar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekti. Bu nedenle sınav uygulaması için kullanım sayısı ve kullanım senaryoları maksimum seviyede çeşitlendi. Bu nedenle sınav uygulamasının önemi ve kullanımı kritik seviyede arttı. Bu süreçte sınav uygulaması çalışma yapısı üzerinde düzenlemeler yapılarak Eğitim 365 (ALMS) uygulama sunucuları haricinde çalışması sağlandı. Kod mimarisi ve yapısı değiştirilerek en baştan yazıldı. Böylece sınav uygulamasının performansı maksimum seviyede arttırıldı. Sadece 2021 Bahar Dönemi Final sınavlarında bile 2 milyon adetten fazla öğrencinin sınavları Eğitim 365 (ALMS) üzerinden sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Sınav uygulaması şu anda sorunsuz bir şekilde çalışmakta ve sınavlar gerçekleştirilebilmektedir.

Senkronizasyon Aracı Geliştirmeleri:
   Öğrenci Bilgi Sistemleri ve Eğitim 365 (ALMS) arasında veri akışını sağlamak için Senkronizasyon Aracı kullanılmaktadır. Pandemi dönemi ile birlikte bu aracın kullanımı diğer modüllerde olduğu gibi maksimum düzeyde artış göstermiş ve çekilen/işlenen veri sayısında onlarca kat artış gerçekleştirilmiştir. Bu artış nedeniyle performans ve kullanım sorunları ortaya çıkmıştır. Yapılan düzenlemeler ile birlikte araç tasarımı değiştirilmiştir. Kod yapısında düzenlemeler yapılarak performans artışı gerçekleştirilmiştir. Senkronizasyon hataları, donmalar, yavaşlıklar, ders çoklanması vb. hatalar tamamen giderilmiştir. Şu anda araç sorunsuz bir şekilde herhangi bir performans sorunu yaşamadan çalışmakta ve veri akışı sağlanmaktadır.

Eğitim 365 Ürün Yöneticisi: Ozan SÖNMEZ
İçerik ve Organizasyon Sorumlusu: Yunus YALIN

Güncelleme Başlıkları

 1. Panel ve oturum sayfası kurum logosu değiştirilebiliyor.
 2. Giriş sayfa logosu değiştirilebiliyor.
 3. E-Posta şablonlarına logo eklenebiliyor.
 4. Gönderilen sistem e-postaların kim tarafından gönderileceği düzenlenebiliyor.
 1. XAPI'sine toplu oturum oluşturma ucu eklendi.
 2. LTI aracına tekrar izlemeye erişimi engelleme ve tekrar izlemeyi oluşturmama seçeneği eklendi.
 3. LTI ile raporlar, aktiviteler ve bütün oturum listesine tek bir yerden ulaşılacak şekilde yenilikler ekledik.
 4. LTI entegrasyonuna oturumu düzenleme seçeceği eklendi.
 5. Puan Toplama modülüne dış entegrasyonlar ve LMS için API uçları eklendi.
 6. Oturum kaydetme özelliğine dış entegrasyonlar ve LMS için API uçları eklendi.
 7. LTI ile oturum oluştururken karşılaşılan sorunlar düzeltildi.
 8. LTI aracında ayarların kaydedilmesini önleyen bir hata giderildi.
 9. LTI modülünde kullanıcının oturum ekranına geçiş yapamamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Sunucu iyileştirmeleri gerçekleştirildi.
 2. Veri güvenliği güncellemeleri gerçekleştirildi.
 3. Sunucu güncelleştirmeleri yapıldı.
 4. Sunucu üzerinde yeni geliştirmeler gerçekleştirildi.
 5. Bulut altyapısı güvenlik kurgusunda önemli bileşen güncellemeleri yapıldı.
 1. Yazım ve Türkçe İngilizce çeviri hataları düzeltildi.
 2. Yeni kullanıcı eklendiğinde metin kutuları temizleniyor.
 3. Şifre politikası ayarları eklendi.
 4. Captcha güvenlik protokol ayarı eklendi.
 5. Kullanıcı şifre belirlemeyi yöneticide kapatıp kullanıcıya şifre bağlantısı gönderilme özelliği kullanılabilir.
 6. Tarih formatı değiştirilebilir.
 7. Tarih formatı gösterimi iyileştirildi.
 8. Güncelleme sonrası ön bellek tekrar yükleme aktifleştirildi.
 9. Ana sayfaya takvim özelliği eklendi.
 10. Varsayılan sistem dili değişikliği olması gerektiği gibi çalışıyor.
 11. Varsayılan dil İngilizce seçildiğinde bazı bölümlerin İngilizce gözükmemesi sorunu çözüldü.
 12. İlk girişte şifre değişikliği sırasında şifre girilmeden kaydet düğmesine tıklandığında ekranın donması sorunu düzeltildi.
 13. İlk girişte şifre değişikliğinde kullanıcının eski şifresini, yeni şifresi olarak kullanabilmesi engellendi.
 14. Şifre sıfırlama bağlantısının geçersiz olmasına neden olan hata düzeltildi.
 15. Kaydet düğmelerine birden fazla kez tıklandığın oluşan birden fazla kez işlem gerçekleştirme sorunu düzeltildi.
 16. Captcha güvenlik protokolünün kullanımında iyileştirmeler yapıldı.
 17. Kullanıcıların şifre belirlemesinde iyileştirmeler yapıldı.
 18. İngilizce ve Türkçe çeviri hataları düzeltildi.
 19. Mobil görünümde iyileştirmeler yapıldı.
 20. Veri kullanımı açısından iyileştirmeler gerçekleştirildi.
 21. Eşanlı kullanıcı limitinin paralel oturumlarda yanlış çalışmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Davet bağlantıları ve diğer başlıklar için e-posta şablonu kolayca düzenlenebiliyor.
 2. Gönderilen davet e-postaları katılımcıların takvimine oturum randevusu oluşturması özelliği eklendi.
 3. E-Posta şablonlarına İngilizce şablonlar eklendi. Dil seçimine göre uygun şablon gönderiliyor.
 4. Dış katılımcı kullanım sözleşme şablonu eklendi.
 5. E-Posta sistem parametreleri iyileştirildi.
 6. Mail şablonlarında parametrelerin yanlış gözükme sorunu düzeltildi.
 1. Başlangıç ve bitiş olarak iki tarih arasındaki dosyaları arama iyileştirildi.
 2. Dosyalar birden fazla klasör oluşturulması sorunu düzeltildi.
 3. Dosya arama ve filtrelemesi iyileştirildi.
 4. Düğmelerin hatalı gösterimine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Kullanıcı grupları eklemede iyileştirmeler yapıldı.
 2. Fazla sayıda grubun mevcut olduğu kurumlarda, Gruplar sayfasına girildiğinde sistemin yanıt vermemesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Oturum anket ve soru raporu okuma ve indirme kolaylığı sağlandı.
 2. Raporların sunumlarında optimizasyonlar gerçekleştirildi.
 3. Kompleks veri iyileştirmeleri yapıldı.
 4. Oturum anket ve soru raporunda doğru cevapların gözükmesi sağlandı.
 5. Kişinin varlığının katılım raporuna yansımamasına sorunu düzeltildi.
 6. Sanal sınıf raporlarında katılım yüzdelerinin yanlış gösterilmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 7. Katılım raporlarında tekrar izleme sayısının ve süresinin yanlış gösterimi düzeltildi.
 8. Tekrar izleme raporlarında iyileştirmeler yapıldı.
 9. Oturum sonu raporlarda katılımcıların tekrar izleme sürelerinin yanlış gösterilmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Toplu kullanıcı eklerken şifrelerin otomatik belirlenmesi seçeneği eklendi.
 2. Kullanıcıların aktif, pasif ve kilitli durumu görüntülenebiliyor.
 3. Var olan kullanıcıların düzenleme sayfasında şifrelerini kendilerinin belirleyeceği şifre sıfırlama e-postası gönder düğmesi eklendi.
 4. Kullanıcı düzenlerken şifrenin değiştirilmeden kullanıcının düzenlenememesi hatası düzeltildi.
 5. Excel toplu kullanıcı eklemede şifre güvenlik kontrolü iyileştirildi.
 6. Excel toplu kullanıcı eklemede ekleyememe hatası düzeltildi.
 7. Tabletlerde toplu kullanıcı ekleme örnek excel dosyasının görüntülenememe sorunu düzeltildi.
 8. Toplu kullanıcı ekleme iyileştirildi.
 9. Kullanıcılar sayfasında gruplar düğmesine tıklanınca sayfanın donma sorunu düzeltildi.
 10. Süresi bitmiş kullanıcılarının panelde aktif gözükmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 11. Şifre sıfırlama postası gönder düğmesinin bazı durumlarda işlevsiz kalmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Ortak ve özel sorular oluşturup tüm oturumlarda kullanılabilir.
 2. Soru havuzuna soru eklendiğinde, sorunun oturuma eklenememesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Öğrenci (Kullanıcı) rolünde ayarlar düğmesi kaldırıldı.
 2. Panelde oturuma eklenen kullanıcıların roller değiştirilebiliyor.
 3. Oturuma eklenen kişilerin oturuma eklenme tarihleri de görüntülenebiliyor.
 4. Oturumları; grup, kullanıcı, durum ve dış katılımcı bilgisine göre arayabilirsiniz.
 5. Oturum listesinde oturumların zaman dilimleri de görüntüleniyor.
 6. Katılımcılar kayıt edilme biçimine göre sıralanabiliyor.
 7. Tek seferde tekrarlayan ve toplu oturum eklenebilir.
 8. Dış katılımcı bağlantısı için tekrar ayarlara girilmesi gerekmiyor.
 9. Sistem ayarlarında varsayılan ders süresi eklenerek ders süreleri otomatik eklenebiliyor.
 10. Eklenen etiket bilgisine göre oturumlar aranabilir.
 11. İlgili oturumları seçerek toplu rapor alınabilir.
 12. Oturum katılımcılarının grup bilgileri de gösteriliyor.
 13. İleri ayarlar sekmesi ile sunucu ayarları yapılabiliyor.
 14. Katılım seçeneklerine kullanıcı sözleşmesi alanı eklenebilir.
 15. Tekrar izlemeyi oluşturmama özelliği eklendi.
 16. Tekrar izlemeye erişimi engelleme özelliği eklendi.
 17. Oturum silme esnasında oturum iptal edildi e-postası gönderme özelliği eklendi.
 18. Dış katılımcı formuna eklenebilir telefon alanı eklendi.
 19. Sistem ayarlarında her oturum oluşturulduğunda ekli hazırlık süresi seçilebiliyor.
 20. Katılım seçenekleri sekmesinde yaşanan ara yüz hataları düzeltildi.
 21. Mobilden sanal sınıf oluşturulup giriş yapılabilir.
 22. Türkçe karakter ve büyük küçük harf duyarlılığında iyileştirmeler yapıldı.
 23. Android cihazlarda oturum tarih ve saati değiştirilip oturum eklenmeye çalışıldığında yaşanan hata çözüldü.
 24. Detaylar sayfasında katılımcı sayısına tıklandığında katılımcı listesine geçiş sağlandı.
 25. Sanal sınıf adının silinmesine neden olan hata düzeltildi.
 26. Yeni oturum ekleme esnasında tarayıcıda başka sekmeye gidip geri gelindiğinde bilgilerin silinmesi sorunu düzeltildi.
 27. Detay sayfası yetki hatası düzeltildi.
 28. Toplu oturum ekleme iyileştirildi.
 29. Seçilen oturumların silinmesinden sonra seçimleri kaldır düğmesinin kaybolmaması sorunu düzeltildi.
 30. Sanal sınıf sürelerinin yanlış gösterilme sorunu düzeltildi.
 31. Oturum başlıklarının 'test session' olarak gözükmesi sorunu düzeltildi.
 32. Toplu oturum açarken sayfanın donmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 33. Oturumlara kullanıcı eklerken katılım limiti hatası alınmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 34. Oturumların ayarlarının kaydedilememesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Ara ver, dersten ayrıl, dersi bitir ve mola lobi duyurusu geliştirmeleri gerçekleştirildi.
 2. Sistem ayarlarından aktif edilmiş ise oturum seçeneklerinden oturum davet bağlantısı alınıp gönderilebilir.
 3. Davet bağlantısı ile katılımlarda kullanıcılar beni hatırla özelliği ile sonraki katılımlar için form bilgileri doldurulmuş şekilde geliyor.
 4. Davet formu zorunlu alan seçim kutucuklarının gözükmemesi sorunu çözüldü.
 5. Davet bağlantılarında iyileştirmeler yapıldı.
 6. Davet formu ile katılan katılımcıların telefon numaralarının görüntülenememe sorunu düzeltildi.
 7. Özelliği aktifleştirilmesine bağlı olarak katılımcılar kendi kamera ve mikrofonlarını açabilirler.
 8. Ayarlardan profil fotoğrafı eklenebilir.
 9. Puan bazlı yoklama özelliği kullanılabilir.
 10. Mobil cihazlarda sanal sınıf sekmesi alta alındığında ya da ekran kilitlendikten sonra tekrar girişte gerçekleşen sayfa yenilenmesi fonksiyonu kaldırıldı.
 11. Aynı anda aynı kamera, mikrofon ve ekran paylaşımın çoklu kaydedilmesi sorunu düzeltildi.
 12. Farklı ekran boyutlarından dolayı kaynaklanan bozulmalar için sayfa tasarımlarında düzenleme yapıldı.
 13. Oturum dili ve sistem dillerin çakışması sorunu düzeltildi.
 14. Oturumun katılımcılar listesinden silinen kullanıcının eski katılımcı bağlantısı ile oturuma katılabilmesi sorunu çözüldü.
 15. Genel sistem ve video kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.
 16. Mobil sayfa görünüm iyileştirmeleri yapıldı.
 17. Oturum ara yüz ayarlarında kaydet düğmesini çalışmama sorunu düzeltildi.
 18. Mobil cihazlar ve tabletlerde bildirimlerin ekranı kaplaması ve birden fazla kez üretilmesine engellendi.
 19. Bilgisayarlarda oturum süresi bitiyor bildiriminin birden fazla kere gösterilme sorunu düzeltildi.
 20. Oturum başladığında oturum başlamadı hatasının çıkması sorunu düzeltildi.
 21. Sayfa tasarımları iyileştirildi.
 22. Ekranında çentik (notch) bulunan telefonlarda bazı düğmelerin görüntülenmeme sorunu düzeltildi.
 23. iOS cihazlarda oturum ekranının orantısız büyüme sorunu düzeltildi.
 24. Ortak alan başlangıç ekranında görsel iyileştirmeler yapıldı.
 25. Oturum ekranında genel görsel düzenlemeler yapıldı.
 26. Mobil görünümde iyileştirmeler yapıldı.
 27. Avatarlarda bad request hatası alınmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 28. Çentik (notch) bulunan telefonlarda sanal sınıf ekranının gösteriminde bozukluklara sebebiyet veren bir hata giderildi.
 29. Aktif olarak kullanılan katılımcı oturum bağlantısının başka tarayıcı veya sekmede tekrar açılması durumunda oturuma bu sayfadan devam et (Buraya Geç) özelliğinde hata mesajı gösterilmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 30. Oturum esnasında karşılaşılan hata açılır pencereleriyle ilgili düzeltmeler yapıldı.
 31. iOS cihazlarda sistem kontrolü esnasında kameranın seçili gelmemesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 32. Küçük ekranlarda Puan Toplama modülünün sayfa kontrolü düğmesinin üzerine gelmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 33. Puan Toplama aktivitesi esnasında kullanıcıların maksimum puandan fazla puan almalarına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Oturumda kullanılacak kamera, mikrofon ve ses aygıtı seçilebilir.
 2. Ders başlatıldığında mevcut bir ekran paylaşımı varsa sonlandırılıyor ve tekrardan ekran paylaşımı başlama sayfası gösterilerek ekran paylaşımlarının karışması engellendi.
 3. Ders başlatıldığında mevcut bir kamera ve mikrofon paylaşımı varsa sonlandırılıyor ve oturum başladığında tekrardan başlatılıyor.
 4. Sistem kontrolü kamera seçememe hatası düzeltildi.
 1. Kamera isteğin gönderimi iyileştirildi.
 2. Video konferans modu eklendi.
 3. Kamera mikrofon düğmelerinin yanındaki üç noktadan sunum ve video konferans moduna geçiş yapılabilir.
 4. Kamera düğmesinin üzerine fare imleci ile gelindiğinde kamera ön izlemesi açılır.
 5. Video konferans modunda katılımcı herkesi göster özelliği kullanılabilir.
 6. Oturum esnasında kamera, mikrofon ve ses çıkışı (output) değiştirebilme özelliği eklendi.
 7. Kamera ve mikrofon için kalite ve performans iyileştirmeleri yapıldı.
 8. Kamera karama hatası düzeltildi.
 9. iOS cihazlarda kameraların donma sorunu giderildi.
 10. Ara verildiğinde kamera ve mikrofonun kapatılamaması sorunu düzeltildi.
 11. Mobil cihazlarda konferans modunda kameraların yanlış gösterilme sorunu düzeltildi.
 12. Safari tarayıcılarda kamera görüntülerinin donma sorunu düzeltildi.
 13. Sadece mikrofon paylaşımı yapan kullanıcıların sabitlenememe sorunu düzeltildi.
 14. iOS cihazlarda floating kameranın istemsizce hareket etmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 15. Kamera modülünde iyileştirmeler yapıldı.
 16. Video konferans moduna geçildiğinde akışların alınamamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 17. Manuel olarak sunum moduna geçiş yapıldığında ortak alanın beyaz gözükmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 18. Sunum modunda sayfalar arası geçiş düğmelerinin çalışmamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 19. Kullanıcı kamerasını kapattığında avatarının gösterilmemesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 20. Kamera ve mikrofon düğmelerinde düğmelerin açılıp kapanmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 21. Kamera ışığının açık kalmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 22. Mobil cihaz ve bilgisayarlarda ses ve mikrofon kaynağı değiştirildiğinde otomatik olarak geçiş yapılamamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 23. Safari tarayıcılarda kullanıcının kamera görüntüsünün donmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 24. Birden fazla kullanıcı kamera ve mikrofonlarını kapattığında oluşan bildirim yoğunluğu giderildi.
 25. Kamera ve mikrofon düğmelerinde ortaya çıkan bazı hatalar giderildi.
 26. Herkesi Göster özelliğinin anlık olarak aktifleşmesine ve bütün katılımcıların ortak alanda gösterilmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Kalem ve şekil çizimleri için kalınlık ayarı eklendi.
 2. Kalem ve şekil renk seçim değişikliği artık silinmiyor.
 3. İmleç aracı içerisinde işaretçi aracı ile beyaz tahta ve dokümanlarda vurgulama yapılabilir.
 4. İmleç hizalamasında iyileştirmeler yapıldı.
 5. Çizilen çizgilerin geri ve ileri alınma durumları iyileştirildi.
 6. İşaretçi aracının katılımcıların ekranlarının farklı bölgelerinde gösterilmesine sorunu düzeltildi.
 7. Kalem, silgi ve şekil araçları kullanılırken ekran donma sorunu düzeltildi.
 8. Çizimlerin eksik görüntülenme sorunu düzeltildi.
 9. İşaretçi aracında iyileştirmeler yapıldı.
 10. Aynı anda birden fazla kişi beyaz tahta üzerinde çalışma gerçekleştirdiğinde bazı durumlarda çizimlerin kaybolmasına neden olan bir hata giderildi.
 11. iOS cihazlarda beyaz tahta veya dokümanlar üzerinde çalışılırken yazı yazılmak istendiğinde ekran klavyesinin çıkmamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 12. Çalışma Grupları aktivitesi aktifken eklenen çizimler ve şekiller geri alındığında; Dokümanın döndürülmesinin ardından geri alınan ögelerin ekranda tekrar belirmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Ortak alanda ikinci kamera paylaşımı yapabilirsiniz.
 2. Kamera paylaşılamama sorunu düzeltildi.
 3. Kamera Paylaşımı modunda kameranın siyah görünmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Ekran paylaşımı gerçekleştirilirken ekranlar iç içe ekran şekilde gösterilmeden Sınıf 365 penceresi görüntülenebilir.
 2. Eklenti kurmadan ekran paylaşımı yapılabiliyor.
 3. Ekran paylaşım kalitesi arttırıldı.
 4. Ekran paylaşımı sırasında beliren kaydırma çubuğu kaldırıldı.
 5. Ekran paylaşımı yaparken 'Yükleniyor..' mesajının kaybolmamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Dosya ve doküman dosya adının yanından silme kolaylığı sağlandı.
 2. Ortak dosyalar bölümünde yüklenen dosya ve dokümanlar artık silinebiliyor.
 3. Dokümanlarda sayfa numarası yazılarak istenilen sayfaya geçiş yapılmasını sağlayan alan eklendi.
 4. Dosya boyutları güncellendi. En fazla 500 MB video (mp4), 50 MB doküman (pdf) ve 1 MB görüntü (png, jpg) dosyası ekleyebilirsiniz.
 5. Artık dosyalar; dosya adı, oluşturan kişi, yüklenme tarihi ve dosya tipi şeklinde aranabiliyor.
 6. Dosyaları; yükleyen kişi ve yüklenme zamanı bilgisi ekleniyor.
 7. Pdf ve görsel dosyaları sağa ve sola döndürülebilir.
 8. Sanal sınıftan ortak dosyalara eklenen dosyaların ortak dosyalara eklenmemesi sorunu çözüldü.
 9. Ortak alana eklenen sayfalar arasında geçiş yapıldığında kaydırma çubuğunu sayfanın başına kayması sağlandı.
 10. Doküman sayfa numarasının hatalı gösterimi düzeltildi.
 11. Dokümanların gösteriminde iyileştirmeler yapıldı.
 12. Video paylaşımında yükleniyor gösterim hatası düzeltildi.
 13. Dosya isimleri nedeniyle dosyaların yüklenememesi sorunu düzeltildi.
 14. Mp3 dosyalarının yüklenememe sorunu düzeltildi.
 15. Doküman üzerine çizilen ve yazılan bilgilerin sonraki sayfaya geçildiğinde silinmesi sorunu düzeltildi.
 16. Dosya silinip yeniden paylaşıldığında üzerinde geometrik şekiller çizilememe sorunu düzeltildi.
 17. Mp4 videonun başlatma ve durdurma fonksiyonları iyileştirildi.
 18. MP4 ve PDF dosya paylaşımları yapıldığında beyaz ekran hatası düzeltildi.
 19. Ortak alanda dosya paylaşımı yaparken 'İçerik Oluşturuluyor...' mesajının ekranda kalmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 20. iOS cihazlarda ortak alanda paylaşılan içeriklerin sığdır modunda gelmemesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 21. Ortak alanda video oynatırken, paylaşım yapan kişinin isminin yanlış gözükmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 22. PDF yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemlerinde eklenen şekillerin doğru şekilde gösterilememesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 23. Paylaşım yetkisi olan kullanıcıların ortak alana eklenen videolarda, başa sarılmaya sebebiyet veren bir hata giderildi.
 24. PDF dosyalarının görüntülenmesinde yaşanan sorunlar giderildi.
 1. Sabitlenen mesajların sabitliği kaldırılabiliyor.
 2. Eski mesaj okunurken, yeni gönderilen mesajların sayfayı kaydırması engellendi.
 3. iOS cihazlarda klavyenin çıkmama sorunu düzeltildi.
 4. Mesaj bildirim hataları düzeltildi.
 5. Arapça karakterlerin yanlış görüntülenme sorunu düzeltildi.
 6. Özel mesajlara ait avatarların, sayfa yenilendikten sonra kaybolma sorunu düzeltildi.
 7. Emoji klavyesinin donmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 8. iPhone XR cihazlarda sanal sınıfa girildiğinde mesaj yazılamamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 9. Katılımcıların bazı nadir durumlarda ortak alanlardaki içeriklere müdahale edebilmesine olanak veren bir hata giderildi.
 10. iOS cihazlarda yeni mesaj bildirim sesinin gelmemesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 11. Sohbet alanında kaydırma işlemi yapılırken yeni mesajlar iletildiğinde kaydırmanın aşağı kaymasına sebebiyet veren bir hata giderildi. Sohbet alanında optimizasyon işlemleri gerçekleştirildi.
 12. Oturum esnasında mesaj atıldığında kullanıcının sistem saatine bağlı olarak mesajın takılı kalmasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Çalışma grupları oluşturabilir (paylaşım düğmesi) ve öğrenci gruplarında sistemi tam fonksiyonlu kullanarak çalışabilirler.
 2. Çalışma gruplarında bazı durumlarda hata mesajı ile karşılaşılması sorunu düzeltildi.
 3. Katılımcılar oturum esnasında engellenebilir ve engeli kaldırılabilir.
 4. Katılımcılar arasında arama yapıldığında aranan kişi bulunamadıysa bulunamadı mesajı veriliyor.
 5. Mobil cihazlarda kullanıcı listesinin kaydırılamamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 6. Çalışma Gruplarında katıl düğmesinin, fonksiyon açık değilken gösterilmesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 7. Mobil cihazlarda kullanıcı adı alanının büyük harfle başlamasına sebebiyet veren bir hata giderildi.
 8. Mobil cihazlarda katılımcı listesi açıldığında scroll yapamama problemi giderildi.
 1. Oturum esnasında soru istatistikleri kullanıcılar ile paylaşılabiliyor.
 2. Özellik aktif olmadığı halde katılımcıların soru istatistikleri görmesi sorunu giderildi.
 3. Kısa cevap sorusu oluşturulamama sorunu düzeltildi.
 4. Soru Havuzundan sanal sınıfa soru eklenirken + düğmesinin gösterimi iyileştirildi.
 1. Söz verilen kullanıcının paylaşım yetkisi alındığında veya kendisi kapattığında söz isteyen katılımcılar listesinden kaldırılıyor.
 2. Söz isteyen katılımcılar listesi tek tuşla temizlenebiliyor.
 3. Mesajlaşmalara gönderilme tarihi eklendi.
 4. Eski mesajları görüntüleme dinamikleştirildi.
 5. Öğrencinin yetkisi alınsa da ekran paylaşımının sonlandırılmama sorunu çözüldü.
 6. Katılımcının mikrofonunun yönetici tarafından kapatılamaması sorunu çözüldü.
 7. Katılımcılara kamera ve mikrofon isteği gönderildiğinde, katılımcıların kamera ve mikrofon açamama sorunu düzeltildi.
 8. Herkesin kamera ve mikrofon açabilmesi özelliği aktif edildiğinde parmak kaldırma düğmesinin beklenildiği gibi çalışmama sorunu düzeltildi.
 9. Parmak kaldırma düğmesinin kaydırma barının altında kalması sorunu düzeltildi.
 1. Sanal sınıf bitirildikten sonra tekrar başlatılması sorunu düzeltildi.
 2. Ders bittiğinde mesajlaşma geçmişini temizle ve tüm mesaj içeriklerini sil özelliği düzeltildi.
 3. Sanal sınıf bittikten sonra ayarların değiştirilme özelliği kapatıldı.
 4. Dış katılımcı bağlantıları oturum sonrası devre dışı bırakılıyor.
 5. Silinmiş oturumların tekrar izlemelerinin izlenmesi sorunu çözüldü.
 6. Tekrar izlemede anket soru ve soru istatistiklerinin kullanıcılar tarafından görüntülenmesi engellendi.
 7. Tekrar izleme paketleme kuyruğu ve paketleme iyileştirmeleri yapıldı.
 8. Oturum esnasında gösterilen hata mesajlarının tekrar izlemede gösterimi kaldırıldı.
 9. Biten sanal sınıfa kullanım deneyim oyunun tekrar tekrar verilmesi sorunu düzeltildi.
 10. Oturumdan katılımcı listesinden çıkarılan kullanıcıların katılım bağlantısıyla tekrar izlemeye erişmeleri engellendi.
 11. Tekrar izlemenin tek videoya dönüşümünde iyileştirme yapıldı.
 12. Oturum bittikten sonra dış katılımcı formunun açık kalmasına ve derse katılımcı eklenebilmesi sorunu düzeltildi.
 13. "Tekrar İzlemeye Erişimi Engelle" özelliği aktifken oturumların videoya çevirilememesine sebebiyet veren bir hata giderildi.
 1. Tekrar izlemeler 1, 1.25, 1.5, 2x hızında izlenebilir.
 2. Tekrar izleme günlükleri indirilip yüklenebiliyor.
 3. Tekrar izleme günlüklerinin indirilmesini engelleyen hata düzeltildi.
 4. Tekrar izleme ham oturum dosyaları tekrar paketlenebiliyor.
 5. Tekrar izlemeyi izledikten sonra çıkıp tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam ediyor.
 6. Tekrar izleme donma sorunları giderildi.
 7. Tekrar izleme görüntü ve ses senkron sorunları çözüldü.
 8. Tekrar izleme ortak alan iyileştirilmeleri yapıldı.
 9. Tekrar izlemede oturum dışı ekran paylaşımlarının gösterilmesi engellendi.
 10. Tekrar izlemede izleyicinin katılımcılar arasında kendini görememesi sorunu düzeltildi.
 11. Tekrar izlemenin başa sarman sorunu düzeltildi.
 12. Tekrar izleme esnasında kamera ve mikrofonu açık olan katılımcıların, kamera ve mikrofonlarının kapalı gözükmesi sorunu düzeltildi.
 13. Tekrar izlemelerde kamera görüntülerinin yatay çıkma sorunu düzeltildi.
 14. Tekrar izlemelerde iyileştirmeler yapıldı.