Yazar: Advancity | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Açıklama: Uzaktan eğitim sistemi, karma eğitim sisteminin bir alt bileşeni olarak örgün ölçme değerlendirme sistemiyle bütünleşebilen ve uzaktan eğitim süreçlerinin imkân ve sınırlarını gözeten (zaman ve mekândan bağımsız sınav yapabilme, görsel, işitsel ve video tabanlı performans ödevi oluşturabilme, erişim kısıtları, yetkinlik kısıtları vb.) bir uzaktan ölçme ve değerlendirme alt sistemine sahip olmalıdır.


Cevap: ALMS uzaktan eğitim sistemi, esnek yapısı itibari ile geliştirilebilir ve sürdürülebilir ölçme değerlendirme ve raporlama sistemine sahiptir. Zamandan ve mekândan bağımsız yapısı sayesinde istenildiği zaman etkinlikler ve sınavlar gerçekleştirilebilir. Görsel, işitsel ve video içerikli performans ödevleri verilerek aynı şekilde görsel, işitsel ve video içerikli geri dönütler alınabilir. Sistemde yer alan rol sistemi ile farklı kullanıcı tiplerine göre kullanıcıların yetkileri sınırlandırılmıştır. İstenirse yeni kullanıcı tipleri oluşturularak özel kısıtlamalar eklenebilir. Sistemde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ve işlemler raporlaştırılabilir ve notlandırılabilir.