Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN

Açıklama: Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretim elamanlarının kişisel pek çok bilgisinin yanı sıra, ders süreçleri, sınavlar ve bağlı açık ve gizli tüm etkileşimin de dijital platformdan gerçekleştiği bir eğitim türüdür. Dolayısıyla tüm bu bilgi ve kayıtlara ilişkin bilgi güvenli sağlanmalıdır. Bu noktada ilk temel gereklilik kayıtların kampüs içinde ve mümkünse kurumun kendisi tarafından tutulabilmesidir. Bir diğer gereklilik ise bilgi ve kayıtlara erişim yetkilerinin oldukça dikkatli biçimde belirlenmesidir. Ayrıca uzaktan eğitim sistemi tarafından üretilen tüm veri ve kayıtların kullanımında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gözetilmelidir.

 

Cevap: Kampüs365 ürün/hizmet sağlayıcısı olarak veri işleyen tarafta yer almaktadır. Gerçekleştirilen işlemleri kurumların uzaktan eğitim birilerinden gelen talepler doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Her işlem öncesi kurumun uzaktan eğitim biriminden onay alınmaktadır. Bu doğrultuda özel ve kişisel veriler şifrelenerek saklanmaktadır. Ayrıca KVKK gereği tüm veriler yurt içerisindeki sunucularda tutulmaktadır.