Yazar: Kampüs365 | Eğitim Teknoloğu – Yunus YALIN


Açıklama: Ülkemizde sınav notunun belirleyiciliği göz önüne alınarak, yükseköğretim kurumları koşullar elverdiği ölçüde sınavlarını yüz yüze yapmayı tercih etmelidir. Gerek uzaktan gerekse yüz yüze sınavlarda sınavın sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirleri alınmalıdır. Bununla birlikte uzaktan sınavlarda kopya ve aşırmanın engellenmesi (çeşitli güKampüs365venlik yazılımlarıyla), performans ödevlerinin öğrenci tarafından yapılmasının izlenmesi, yüz yüze sınavlar için sosyal mesafenin korunması, kimlik kontrolünün elektronik olarak gerçekleştirilmesi gibi tedbirler oldukça önemlidir.


Cevap: Eğitim365 sisteminde sınav güvenliğini sağlamak için başlıca aşağıda yer alan önlemler alınmaktadır;

-3 ayrı loglama sistemi ile kullanıcının hareketleri kayıt altına alınmaktadır.

-Sorular ve sınavla ilgili özel bilgiler sunucuda şifreli tutularak yetkisi olmayan kişilerin ve kullanıcıların görmesi engellenmektedir.

-Kullanıcıların sınavı sabote etmek için kullanabileceği sistem saatini veya bilgisayar saatini değiştirme, IP değiştirme, sınav linki paylaşımı vb. işlemlerin sezilerek engellenmektedir.

-Kullanıcının sınav esnasında görüntülediği sorulara tekrar dönememesi için isteğe bağlı olarak “Sınavda Önceki Soruya Gitmeyi Engelle” seçeneği kullanılabilmektedir.

-“Sınavda Önceki Soruya Gitmeyi Engelle” özelliği kullanıldığında öğrencilerin veri akışında kesilme meydana gelmesi durumunda soru ilerleme işlemi durdurulmaktadır. Böylece öğrenci görüntülediği soruya tekrar dönüş yapamamaktadır.

-Soru ve metinleri herhangi bir tarayıcı eklentisi veya plugin ile indirilememesi ve işlem yapılamaması için arka planda şifrelenmektedir.

-Öğrencilerin sınav esnasında sehven veya teknik aksaklık nedeniyle soru atlaması yapmaması için isteğe bağlı olarak “Çoktan Tek Seçmeli Sorularda İşaretleme Yapmadan Sonraki Soruya Geçmeyi Engelle” özelliği kullanılabilmektedir.

- Öğrencinin sınava aynı anda farklı cihaz veya tarayıcı üzerinden girmesi engellenmektedir. Eğer öğrenci sınav esnasında farklı cihaz veya tarayıcı üzerinden giriş yaparsa sınava ilk girilen ortamda "Bu kullanıcı ile sınava başka bir cihaz veya tarayıcı üzerinden giriş yapıldığı için cevaplarınız kaydolmayacaktır" uyarısı verilmektedir. Böylece öğrencinin sınavına son girdiği ortamdan sınava devam etmesi sağlanmaktadır.